Jan Stenbecks Torg invigt

Idag invigdes Jan Stenbecks Torg i Kista av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) och Sophie Stenbeck.

– Jan Stenbeck var en av det sena 1900-talets verkligt framgångsrika svenska entreprenörer. En central del i hans företagargärning handlade om mobiltelefonin. Utan Jan Stenbeck hade knappast Kista blivit hem för världens samlade kompetens när det gäller internet och mobiltelefoni, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Ungdomsbostäder föreslås på bl.a. Årstalänken

Flera platser för tillfälliga ungdomsbostäder i Stockholm föreslås idag. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Alliansen undersökt platser där bostäder snabbt kan komma till stånd. Ett av förslagen är att bygga designade modulbostäder på gamla Årstalänken.  

– Stockholm ska bli en stad där unga kan flytta hemifrån. Därför föreslår jag att tillfälliga bostäder byggs snabbt på exempelvis gamla Årstalänken. Med designade modulbostäder kan fler unga få bostad snabbare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

De designade modulbostäderna är tänkta att stå på platser som väntar på att permanenta byggen ska dra igång. Efter detta flyttas de enkelt till en ny plats. Det finns gott om platser eftersom Stockholm kommer att utvecklas under de närmaste åren. Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om platserna den 9:e september.

(mer …)


Välkommet med trygghetsinsatser i Botkyrka

I Botkyrka har ett flertal skottlossningar ägt rum det senaste året. Efter åtskilliga påtryckningar är arbetet mellan polisen och Botkyrka kommun igång med syfte att förhindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Arbetet påbörjas redan under hösten.

– Innan sommaren bjöd jag in Botkyrka kommun till ett möte för att diskutera det eskalerade våldet i Botkyrka. Men kommunen återkom inte. Det krävdes ytterligare skottlossningar i både Fittja och Alby innan ett närmare samarbete med polisen var aktuellt, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Jag förutsätter att kommunen nu tar tag i problematiken vid Ungdomens hus i enlighet med den handlingsplan som polisen tagit initiativ till, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Ett samarbete mellan polis, socialtjänst och skola är en förutsättning för att förhindra ungdomar att hamna i en kriminell bana. Min förhoppning är att samarbetet kommer att leda till en ökad trygghet för de boende i Botkyrka, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

(mer …)


20 000 byggjobb förlorade med rödgrön bostadspolitik

Rödgrön bostadspolitik i Stockholm skulle leda till 20 000 färre byggjobb. Det visar statistik från SCB och Bygganalys. De rödgröna har sedan förra valet, var för sig eller tillsammans röstat nej till 7 948 av de bostäder som byggs i Stockholms stad. Det motsvarar 19 597 arbetstillfällen.

– Ett kraftigt byggande leder både till att fler kan få en egen bostad och att fler jobb skapas. Därför skulle rödgrön bostadspolitik slå mycket hårt mot Stockholm. Nya siffror från SCB visar att uppemot 20 000 jobb skulle försvinna med de rödgröna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Enligt SCB och Bygganalys krävs 2,4 årsarbetskrafter för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus. För ett småhus gäller 3,1 årsarbetskrafter. De rödgröna har var för sig eller gemensamt röstat nej till 7203 lägenheter och 745 småhus. Det innebär att 19 597 arbeten förlorats med de rödgröna.

– Alliansen har sedan förra valet fattat beslut om 17 000 nya bostäder. Hälften av dessa är de rödgröna emot. Vilket besked ger de rödgröna till alla de som bor hemma eller jobbar i byggindustrin, undrar Kristina Alvendal (M).

Moderaternas undersökning av samtliga bostadsbeslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan förra valet visar att de rödgröna, var för sig eller tillsammans, röstat nej till 7 948 bostäder.

Rapporten om 20 000 förlorade arbetstillfällen finns här »


Moderaterna föreslår ny bro över Djurgårdsbrunnskanalen

Gestaltningsförslag för ny DjurgårdsbroModeraterna vill utveckla Nationalstadsparken med en ny bro mellan Gärdet vid Tekniska Museet och Rosendals slott på Södra Djurgården.

– Djurgården är Stockholms populäraste park. Med en ny bro kan fler stockholmare promenera mellan parkens delar och tillgängligheten till det gröna och museerna ökar. Jag vill att bron ska knyta an till den känsliga miljön vid kanalen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

På den föreslagna platsen har det tidigare funnits broar. Den första byggdes redan på Karl XIV Johans tid och den senaste för Stockholmsutställningen 1930.

(mer …)