Rejäl minskning av klottret

Sedan stadens 24-timmarsgaranti mot klotter genomfördes 2007 har klottret på fastighetskontorets byggnader minskat kraftigt. 2007 kostade klottersaneringen 1,5 miljoner kronor för fastighetskontoret. 2008 var siffran 1 miljon kronor och 2009 har kostnaderna rasat till 650 000 kronor.

– Det minskade klottret visar tydligt att sanering inom 24 timmar ger mindre skadegörelse. Genom att staden och polisen direkt tar i tu med dessa brott visar samhället att det inte acceptabelt. Den dryga miljon som vi nu sparat på två år kan nu komma stockholmarna till del på ett bättre sätt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).


Nya Årstafältet: så här blir det

Nya ÅrstafältetI dag tisdag har stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) tillsammans med huvudarkitekten på Archi5, Erik Giudice, presenterat Nya Årstafältet, en attraktiv stadsdel söder om Söder med plats för uppemot 10 000 boende och omkring 2 600 arbetsplatser.

– Vid Årstafältet skapar vi nu en del av promenadstaden där parken i den nya stadsdelen binder ihop Östberga och Årsta på ett naturligt sätt. En koppling som saknas i dag. Den stora grönytan inrymmer bland annat en sjö samtidigt som kolonilotterna skapar en vacker och trevlig inramning åt alla de stockholmare som använder Årstafältet till rekreation, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (M).

– Arkitekturen i det nya området blir varierad, både i utformning och höjd. Det blir allt mellan två och fjorton våningar. Göta landsväg, som är den äldsta vägen söderifrån till Stockholm bevaras och skapar en spännande kontrast mellan gammalt och nytt, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Vallöftet håller: snart 15 000 lägenheter i Stockholm sedan 2006

Under 2009 påbörjades 2 673 lägenheter i Stockholms stad. Totalt har det nu byggts 14 673 lägenheter sedan valet 2006 vilket innebär att majoritetens vallöfte med 15 000 nya bostäder under mandatperioden kommer att uppnås i god tid före valet.

– Byggandet i Stockholm har varit starkt genom hela mandatperioden. Det känns bra att kunna leverera 15 000 nya lägenheter till stockholmarna både i nya lägen och genom att se till att fler kan bo i de mest attraktiva stadsdelarna, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

– Av alla de lägenheter som påbörjades totalt i hela Sverige förra året låg var tredje i Stockholms stad. Trots den tuffare konjunkturen byggdes 1770 nya hyresrätter här under förra året. Det motsvarar drygt två tredjedelar av de nya lägenheterna totalt i staden, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

(mer …)


Kultur, restauranger och 100 nya bostäder på Brunkebergstorg

BrunkebergstorgIdag har finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal presenterat planerna för Nya Brunkebergstorg. Satsningen, som genomförs tillsammans med Stena Fastigheter och Statens Fastighetsverk, är den största någonsin för att skapa liv och trivsel i City. I planerna ingår 100 nya hyresrätter, ett uppfräschat torg, nya kulturlokaler och plats för nya butiker och restauranger.

– Stockholms strävan är att vara en stad i världsklass. Stockholmarna och alla de som besöker Stockholm ska känna att det här är en fantastisk stad att vistas i. Här ska det finnas kommunal service med hög kvalitet, bostäder, modern miljövänlig kollektivtrafik, plats för företag att växa och en trygg stadsmiljö. Och här ska finnas ett stort utbud av kultur, nöjen, restauranger och shopping, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Jag är glad att kunna presentera det första steget i Cityinitiativet. Nu förändras en livlös baksida till ett upplevelsetorg med aktiviteter, restauranger och kulturlokaler. Därmed skapas en tryggare plats utan gatuprostitution och droghandel. Med hundra nya bostäder blir det liv dygnet runt vilket stämmer väl med min vision för i City, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Norra Djurgårdsstaden Innovation invigt av H.K.H. Kronprinsessan Victoria

I dag har H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigt Norra Djurgårdsstaden Innovation i Värtahamnen. Invigningen markerade starten för miljöprofileringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Vid invigningen undertecknades också det så kallade världsklassavtalet av finansborgarrådet Sten Nordin samt branschföreträdare. Världsklassavtalet innebär att de företag som ska verka i Norra Djurgårdsstaden ställer sig bakom de höga miljöambitionerna för stadsdelen.

– Jag är glad att H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigt Norra Djurgårdsstaden Innovation. En bättre inledning av Stockholm som europeisk miljöhuvudstad kan jag inte tänka mig, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Med världsklassavtalet visar vi att det är möjligt att kombinera tillväxt med kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Stockholms miljöprofilsområden är världskända exempel på hur innovativa och effektiva strategier kan förena stadsutveckling med miljöhänsyn. Städers arbete för ett bättre klimat gör skillnad. Lokala insatser för en bättre miljö har stor effekt då de relativt snabbt får genomslag i medborgarnas vardag, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden är en viktig del av ett Stockholm i världsklass. Det står högst upp på min agenda att fortsätta förstärka vårt miljö- och klimatarbete och därmed behålla och utveckla Stockholms tätposition när det gäller hållbar stadsutveckling, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Med Norra Djurgårdsstaden ska Stockholm bli världsbäst på hållbar arkitektur. Vi går nu från en förorenad industrihamn till ren vattennära stadsdel. Området ska bli ett grönt föredöme som kombinerar ett rikt stadsliv med ett spännande och variationsrikt utseende, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)