Idrott och bostäder samsas i ny Brommastadsdel

Stockholms stad, IF Brommapojkarna och Solvalla planerar en gemensam satsning på en ny stadsdel i Bromma. Det kommer att skapas upp till 3 500 lägenheter och cirka 75 000 kvm kommersiella ytor samt en ny sportarena, en idrottsakademi, världens modernaste travanläggning samt hotell- konferensverksamhet.

Solvalla önskar omlokalisera sin verksamhet och skapa en unik mötesplats med fokus på ungdomsidrott, utbildning och hästsport. Planen är att bygga en modern sportarena, en idrottsakademi, världens modernaste travanläggning samt hotell- konferensverksamhet på området.

– Överenskommelsen frigör mark som passar bra för nya bostäder. En ny stadsdel kan skapas som binder samman Annedal med nya Bromsten. Stadsdelens läge blir attraktivt utmed Bällstaån och den nya tvärbanan, säger Kristina Alvendal, Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Den planerade idrottsakademin innebär att Stockholms ungdomar får en möjlighet att kombinera utbildning och idrottsutövande. Behovet av anläggningar för ungdomsidrott och träning är stort, både i Västerort och i övriga Stockholm.

– Satsningen ligger helt rätt i tiden och är precis vad Stockholm behöver, att det skapas träningsmöjligheter för stadens barn- och ungdomar. Även att Solvalla och Brommapojkarna kan samverka för att bygga nya fantastiska arenor på stadens mark är mycket glädjande, säger Madeleine Sjöstedt, Kultur- och idrottsborgarråd, Stockholms stad.

IF Brommapojkarna saknar idag träningsmöjligheter för klubbens breda ungdomsverksamhet samt representationslag. IF Brommapojkarna är därför i behov av en modern anläggning och arena för både ungdomar, damer och herrar.

– För att kunna bibehålla och utveckla både den viktiga och breda ungdomsverksamheten och våra elitlag, är en modern och ny anläggning med effektiva träningsmöjligheter en nödvändighet. Samtidigt kommer Idrottsakademin ge oss möjlighet att behålla våra talanger på hemorten och skapa bättre möjligheter för morgondagens stjärnor, säger Ola Danhard, klubbdirektör, IF Brommapojkarna.

Svensk travsport är idag även i behov av återväxt, i form av både nya aktiva utövare och en bredare publik. För att kunna fortsätta erbjuda travsport i världsnivå måste Solvalla utvecklas och denna satsning ligger i linje med styrelsen för Stockholms Travsällskap planer gällande Solvallas framtid och kommer även att bidra till att stärka Sverige som ett föregångsland inom hästsport.

– Genom den nya travanläggningen kommer vi att kunna ta såväl travsporten som den svenska hästsporten i stort till nästa nivå. Att vi dessutom kan göra det på mark som inte kan bebyggas med bostäder, samt att Stockholms Travsällskaps mark blir ett attraktivt bostadsområde, skapar förutsättningar för en levande stadsdel som alla trav- och sportintresserade samt invånarna i Västerort kan ta del av säger Stefan Lundborg, VD för Solvalla.

Högupplösta bilder för publicering finns på stockholm.se


Kristina Alvendal skriver i egenskap av medlem i huvudarbetsgruppen Kommunpolitisk förnyelse inför moderaternas framtidskonvent på DN-debatt i dag och kritiserar de moderata förslagen till ny förskolepolitik.

M-förslag rena hånet

Framtidens vision om barnomsorg bör inte begränsa föräldrars valfrihet och gå på tvärs med arbetslinjen. Om det borde de flesta moderater vara ense. Märkligt nog kommer förslag som går i helt fel riktning från den moderata grupp som arbetat fram ett förslag till framtidens förskola inför partiets framtidskonvent i Sollentuna den 29-30 november.

Förslaget innehåller bland annat resonemang om en begränsning till 40 timmars ”dagisvecka” för barnen och på fem veckors sammanhängande ledighet på sommaren. Idéer som, även med den största välviljan i bagaget, blir svåra att omsätta i praktiken för föräldrar som redan i dag kämpar med att få vardagen att gå ihop.

Den föreslagna 40-timmarsgränsen minskar i praktiken föräldrars valfrihet i en av vardagens viktigaste delar, och till vilken nytta? Kanske tycker en del barn om att vara på förskolan? Är det då givet att de mår bättre av att gå hem vid ett särskilt klockslag än att leka med sina vänner en stund?

Att, som arbetsgruppen, insinuera att föräldrar satt i system att överutnyttja förskolan är ett hån mot alla de föräldrar som med andan i halsen kommer springande från jobbet, för att få tillbringa slutet av dagen med sin älskling.

I ett annat fall kanske inte föräldrarnas arbete medger fem veckors sammanhängande semester under sommaren. Något som kräver lösningar och tricksande med släktingar och vänner i den mån de bor inom räckhåll. Här i Stockholm har vi en stor inflyttning. Verkligheten för många stockholmsfamiljer är att far- och morföräldrar bor i en annan landsända. I andra delar av landet är avstånden ofta stora vilket försvårar kreativa lösningar ytterligare.

Till detta kommer förslaget om att alla barngrupper i landet ska vara exakt lika stora. Detta ska tydligen gälla oavsett pedagogisk riktning eller syskonförturer. En större politisk klåfingrighet får man leta länge efter, särskilt inom moderaterna. Verksamheten i förskolan bör i så stor utsträckning som möjligt utformas av förskollärarna i samråd med föräldrarna.

Ytterligare ett skäl att tänka om, är att förslaget om 40 timmars ”dagisvecka” går emot den centrala moderata idén om arbetslinjen. För två heltidsarbetande föräldrar, kan lämnings- och hämtningsrallyt bli ännu mer stressigt än i dag. Antingen krävs att den ena arbetar deltid, eller så behöver båda ha förstående arbetsgivare och arbetsuppgifter som medger flexibilitet.

För singelföräldrar räcker inte ens det. Om de inte har förskola och arbetsplats inom hundra meter från varandra går det faktiskt inte att arbeta heltid samtidigt som de maximala fyrtio timmarna i veckan inte får överskridas för barnet.

Begränsningsivern i barnomsorgen kommer i grunden ur ett resonemang om barnets bästa. Men resonemanget går inte på djupet och vittnar om en okunskap om människors vardag – tvärtemot moderaternas föresatser om att lyssna och förstå!

Den moderata samhällssynen präglas av att kämpa emot detaljstyrning och pekpinnar för att i stället sätta människors valfrihet i centrum och se till att kvaliteten på välfärdstjänsterna ska vara hög. Dessa idéer vinner allt starkare gehör hos människor i hela Sverige.

Vad framtidens välfärdspolitik skulle vinna på att göra avsteg från dessa principer är en gåta.

Kristina Alvendal

Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (m)


Bygglov för Citybanan bordläggs

Stadsbyggnadsnämnden bordlägger idag Banverkets bygglovsansökan för Citybanan. Bakgrunden är samtal mellan staden och Banverket om hur ingreppen och störningarna under byggtiden kan minskas ytterligare. Sedan tidigare har staden tillsammans med Banverket lyckats stryka en arbetstunnel i Vasastan ur projektet.

– Citybanan är ett av vår tids viktigaste infrastrukturprojekt. Med banan på plats är Stockholm väl rustat för framtiden. Men det är oerhört viktigt att byggtiden blir så kort som möjligt och att de ingrepp som görs i Stockholm blir så små som möjligt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

– Förhoppningen är att minimera olägenheterna för de kringboende. Dagens beslut innebär att tid ges för ytterligare samtal mellan staden och Banverket och att ett nytt bygglov kan ges runt årsskiftet, säger Kristina Alvendal.


Stockholm planeras för barnen

Fastighetskontoret i Stockholms stad kommer till våren att placera ut bänkar även för barn i lekparker och andra offentliga miljöer, runt om i staden.

– Vi ser hur fler och fler barnfamiljer stannar kvar i Stockholms innerstad, eller till och med återvänder till stan när andra eller tredje barnet kommer. Andelen barn som är under fyra år har faktiskt inte varit så här hög i Stockholm sedan år 1900, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

Till en början planeras 200 bänkar i barnstorlek, men fler kommer efter hand.

– När vi planerar för framtidens stad känns det viktigt att se till att barnen har en naturlig plats i våra offentliga miljöer, men jag vill också uppmana privata aktörer att tänka i de här banorna när de till exempel planerar nya stadsdelar, avslutar Kristina Alvendal.


Idéförslag för Nya Årstafältet presenterade

Idag presenterade stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m) de sex utvalda tävlingsförslagen för nya Årstafältet. Nu påbörjas arbetet av den jury som kommer att tillkännage en eller flera vinnare i januari. Under tiden finns förslagen utställda på Tekniska Nämndhuset och på Biblioteket i Årsta.

– Det är roligt att de sex förslagen är så olika. De har alla föreslagit egna lösningar för hur en ny tillgänglig park, fler bostäder och tydliga kopplingar mellan stadsdelar kan skapas, säger Kristina Alvendal.

Bilder på förslagen går att ladda ner via följande länk: stockholm.se/nyaarstafaltet