Moderaterna föreslår ny bro över Djurgårdsbrunnskanalen

Gestaltningsförslag för ny DjurgårdsbroModeraterna vill utveckla Nationalstadsparken med en ny bro mellan Gärdet vid Tekniska Museet och Rosendals slott på Södra Djurgården.

– Djurgården är Stockholms populäraste park. Med en ny bro kan fler stockholmare promenera mellan parkens delar och tillgängligheten till det gröna och museerna ökar. Jag vill att bron ska knyta an till den känsliga miljön vid kanalen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

På den föreslagna platsen har det tidigare funnits broar. Den första byggdes redan på Karl XIV Johans tid och den senaste för Stockholmsutställningen 1930.

Nedan finns en kartbild med föreslagen placering och ett tänkbart gestaltningsförslag:

* Broplacering

* Gestaltningsförslag för ny Djurgårdsbro