Tryggare gator tack vare rekordsatsning på patrullerande poliser

Mellan år 2008 och 2009 ökade antalet arbetstimmar för poliser i yttre tjänst i Stockholms län med 251 970 timmar eller lite drygt elva procent.

– Alliansens historiska satsning på polisen gör nu en verklig skillnad för stockholmarnas trygghet i vardagen. Fler poliser som rör sig ute bland folk bidrar till att förebygga brott som klotter, skadegörelse, misshandel och våldtäkter. Det är tydligt att de extra resurserna som tillförts polisen verkligen kommer till nytta för stockholmarna, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Vatten och stadsliv präglar nya Slussen

Den nya trafiklösningen och bebyggelsenArbetet med att ta fram en lösning för Slussens framtida utformning har nu nått fram till plansamrådsskedet. Idag har finansborgarrådet Sten Nordin, miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton samt stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal öppnat plansamrådsutställningen där planförslaget för framtidens Slussen visas upp.

– Stadens vision för den nya Slussen är att den ska vara en mötesplats i världsklass som tar tillvara Stockholms unika närhet till vattnet. Samtidigt ska Slussen vara en trygg och attraktiv kollektivtrafikpunkt och inte minst en fungerande sluss som kan reglera Mälarens vattenstånd. En ny vattennära mötesplats skapas i harmoni med platsens historiska kvalitéer, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Levande stadsrum och nära kontakt med vattnet är bärande inslag i nya Slussen. För promenerande stockholmare skapas trygga offentliga rum medan betong och trafikleder minskar med över hälften. Jag tror att nya Slussen kan bli ett av stockholmarnas mest uppskattade vardagsrum, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Slussen är Stockholms viktigaste knutpunkt. I det nya förslaget skapas en modern trafiklösning där gående och cyklister har en naturlig plats. Kajerna blir tillgängligare och utformas så att båttrafik lättare ska kunna angöra Slussen, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

(mer …)