Nils Ericsons Plan nytt namn i City

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut att namnge det nya torget framför Stockholm Waterfront efter Nils Ericson (1802-1870). Nils Ericson kallas den svenska järnvägens fader och var en av Sveriges främsta ingenjörer genom tiderna.

– Jag är glad att kunna hedra Nils Ericson som betytt mycket för järnvägsutbyggnaden i Sverige med en ny plats vid Centralstationen. Den framåtsyftande satsningen på järnvägen för över hundra år sedan är en förutsättning för miljövänliga resor och transporter idag, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Nils Ericson var en av 1800-talets stora svenska ingenjörer. Förutom att ha lett arbetet med den svenska järnvägsutbyggnaden förverkligade Nils Ericson bl.a. 1800-talets lösning för Slussen i Stockholm, Trollhätte kanal och akvedukten i Håverud.


Historiskt beslut om Norra Station i kväll

I kväll har Stockholms kommunfullmäktige klubbat genomförandebeslutet och den första detaljplanen för Norra Stationsområdet. Genomförandebeslutet innebär att Stockholms stad investerar över tio miljarder kronor i den nya stadsdelen.

– Kvällens beslut är en historisk satsning för att utveckla Stockholm och stärka vår position som ledande tillväxt- och forskningsregion. De samlade investeringarna i Norra Stationsområdet de kommande åren uppgår till många tiotals miljarder kronor för att göra stadsdelen till ett världsledande kluster för hälsovetenskaper. Med kvällens beslut sänder vi en tydlig signal till investerare och forskare att vi välkomnar dessa verksamheter till vår region, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Med Norra Stationsområdet växer Stockholms innerstad över de gamla tullarna och möter Solna som en attraktiv promenadstad. Stockholms nya stadsdel kombinerar närhet och modern arkitektur med en ny stor park och har alla förutsättningar att bli en myllrande del av stan, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm och Solna samman över den traditionella innerstadens gränser på ett område som idag är en barriär. Sammanlänkningen innebär att viktiga forskningsmiljöer kommer att ingå i innerstadens urbana struktur och bidra till en dynamisk regional utveckling som hela Sverige gynnas av, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Dagens beslut kommer förändra ett mörkt och otryggt mellanrum i staden till en attraktiv stadsdel centralt i Stockholm. Norra Station kommer att få en arkitektur som ger stadelen en egen prägel och stil. Som ett utropstecken i siluetten kommer Tors torn att visa var Norrastation befinner sig, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Utvecklingen av Norra Stationsområdet görs gemensamt av Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting tillsammans med forskningsinstitutioner och privata aktörer. Genom satsningen byggs två städer samman med cirka 5 000 nya bostäder, ett nytt universitetssjukhus, arbetsplatser och lokaler för forskning och utbildning. Utvecklingen av den nya stadsdelen förutsätter att E4/E20 och Värtabanan däckas över.

Stockholms stads investeringsutgifter uppgår till cirka 10,4 miljarder kronor och försäljningsinkomsterna bedöms till cirka 8,25 miljarder kronor. Kalkylen innebär att projektet har ett negativt så kallat nettonuvärde på 2 566 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att stora utgifter, som förvärv av mark och evakueringar kommer tidigt, att försäljningsinkomsterna kommer senare samt att projektet medför betydande drift- och underhållskostnader.

Utbyggnaden av Norra Stationsområdet kommer att pågå under cirka 15 år. Under 2010 påbörjas arbetena med temporär flytt av E4/E20 och Solnabron samt ledningsomläggning i Norra Stationsgatan.


Promenadstaden — Stockholms nya översiktsplan antas

Vid måndagens kommunfullmäktige fattas beslut om en ny översiktsplan för Stockholm som ersätter den gällande som antogs 1999. Den nya översiktsplanen har fått namnet Promenadstaden.

– Promenadstaden är en översiktsplan som innebär att vi framöver bygger en levande och attraktiv stadsmiljö i hela Stockholm, både i inner- och ytterstad. Både bebyggelsen och grönytorna utvecklas. Under nästa mandatperiod bygger vi 15 000 nya bostäder samtidigt som vi planterar 15 000 nya träd i Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Framöver kommer vi att se hur stadsdelar som finns i dag byggs samman med ny bebyggelse, nya gator och promenadstråk för att göra stadsmiljöerna och grönytorna som finns i dag mer tillgängliga för stockholmarna. De nya stadsutvecklingsområdena som byggs i kollektivtrafiknära lägen planeras för ett levande stadsliv där bostäder ligger blandat med kontor, butiker och restauranger, säger Kristina Alvendal (M).


Stockholm behöver synliga poliser

Rikspolischefen meddelade i går att en ny mobil styrka med 200 poliser ska bildas för att bekämpa mängdbrott och kringresande ligor. Styrkans centrala ledning ska enligt förslaget placeras någonstans i Sverige förutom i Stockholmsområdet. Med anledning av detta skriver polisstyrelsens ordförande i Stockholms län, Kristina Alvendal idag ett öppet brev till rikspolischefen Bengt Svensson.

– Mängdbrottsligheten är oerhört viktig att bekämpa, både i Stockholm och i övriga landet, vilket är en av orsakerna till att alliansregeringen under denna mandatperiod genomfört en historisk satsning på fler synliga poliser. Därför vill jag nu försäkra mig om att poliserna inom den nya styrkan, som kommer att spridas över landet, inte kommer att rekryteras från Stockholm och därmed försämra stockholmspolisens möjligheter att finnas tillgänglig för medborgarna här, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Nu har vi äntligen blivit fler poliser i Stockholms län. Det vore kontraproduktivt att då aktivt placera dem på andra platser, avslutar Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Stockholm får en trädnorm för nybyggda bostäder

Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal har idag vid en pressträff presenterat en grön stadsbyggnadsstrategi för nästa mandatperiod. I likhet med en parkeringsnorm vid nybyggda bostäder får Stockholm nu även en trädnorm på ett träd per nybyggd bostad.

– Under de kommande fyra åren planerar vi att bygga 15 000 nya bostäder i Stockholms stad. Nu när vi inför en trädnorm innebär det att Stockholms stadsmiljö samtidigt berikas med 15 000 nya träd, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– I dag har de flesta stockholmare inte längre än 300 meter till närmsta park eller grönområden. När Stockholm växer kommer vi att arbeta för att det avståndet inte ska öka så att Stockholm kan behålla sin gröna karaktär. Det innebär att vi kommer att bygga fler parker. Stockholmarna älskar sina parker och de måste alltid vara en naturlig del när staden växer och utvecklas, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)