Nya Årstafältet blir grön stadsmiljö

– I och med Arkipelag har vi fått ett mycket bra beslutsunderlag. Arkipelag skapar en grön och intressant stadsmiljö som kan bearbetas till att ytterligare binda samman stadsdelarna runt omkring. Dessutom gör det Årstafältet till en trevlig och tillgänglig plats med potential att bli en riktig ”Central park” för dem som bor i södra delen av Stockholm, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Vi tror att det här förslaget kan användas för att ge området en egen identitet och samtidigt skapa en känsla av samhörighet med intilliggande stadsdelar. Den nya stadsdelen vid Årstafältet kommer på ett naturligt sätt att sammankopplas med Årstadal, Liljeholmen, Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad som alla ligger i attraktiva lägen längst med tvärbanan, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Jämtin gillar Alliansens polispolitik

Regeringens mål med 20 000 nya poliser i landet fram till 2010 står fast. Med fler poliser i länet kan Stockholmspolisen utöka goda och trygghetsskapande verksamheter.

– Vi kommer att vara minst 700 fler poliser i Stockholms län jämfört med när Carin Jämtin satt i regeringen förra mandatperioden. Under 2009 öppnar vi fler lokala poliskontor. Med en stärkt närvaro i det offentliga rummet kommer länet att bli tryggare, säger Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M) i en kommentar till Carin Jämtins utspel om att polisen inte gör sitt jobb, trots regeringens rekordsatsning på fler poliser.

– Av Stockholmspolisens verksamhetsberättelse från 2008 framgår att fler brott redovisas till åklagare med åtal som följd. Detta är ett bevis på att polisen lyckas bra i sitt arbete och i sin metodutveckling, säger Kristina Alvendal (M).

– Polisen är viktig för människors trygghet och jag är glad över att Carin Jämtin i dag har uttryckt stöd för alliansregeringens rekordstora satsning på polisverksamheten, säger Kristina Alvendal (M).


Stockholms byggande mot strömmen 2008

Idag kom färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) över antalet påbörjade lägenheter under 2008. De visar på en minskning i landet med 20 procent mellan 2007 och 2008. Men Stockholm går emot trenden och noterar en 10-procentig ökning under samma period.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete för ett fortsatt växande Stockholm så tydligt avspeglas i SCB:s siffror. Senast idag publicerades siffror som visar på Stockholms rekordartade befolkningstillväxt. Stockholm har nu fler invånare än någonsin, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Att vi blir allt fler stockholmare understryker behovet av att vi håller igång bostadsbyggandet så att alla människor som söker sig hit också ska kunna få en bostad Vi har vidtagit flera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, även innan finanskrisen och lågkonjunkturen slog till. Sedan valet har vi bland annat förkortat väntetiderna i planprocessen betydligt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Beslut om Gösta Bohmans plats

Kommunfullmäktige har beslutat att hedra Gösta Bohman med en plats på Östermalm. Platsen mellan Karlaplan och Fältöversten får namnet Gösta Bohmans Plats.

Gösta Bohman (1911-1997) föddes i Stockholm och verkade för stadens utveckling som direktör för Stockholms handelskammare och sedermera riksdagsledamot. Gösta Bohman var partiordförande för moderaterna mellan 1970-1981 och minister i de borgerliga regeringarna 1976-1981. Förslaget om namnsättning efter Gösta Bohman väcktes i en motion av fullmäktiges ordförande Bo Bladholm (M).


Årets torghandlare utsedd

Stockholms stad har utsett Ömer Aktay till årets torghandlare. Ömer Aktay fick bäst betyg i en undersökning med anonyma provköp som genomförts av Fastighetskontoret och Galepo Restaurangkonsult bland handlarna på Hötorget.

– Torghandeln i Stockholm är en viktig del av den levande stadsbilden. För att handeln ska fungera väl krävs hög kvalitet och god service. Jag är glad att idag kunna kora årets torghandlare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Det är kul att uppmärksammas. Vi satsar på att ha en positiv attityd och hålla hög kvalitet med fräscha varor och bra priser. De fyra grabbarna som arbetar för mig gör ett jättebra jobb, säger Ömer Aktay.

Undersökningen visar att handlarna ger bra service och håller vad de lovar. Under tre dagar kontrollerades bland annat kunnighet, uppläggning, renhållning, prislappar, varornas vikt och om korrekt växel givits till kunderna. Undersökningen är en del i Fastighetskontorets arbete för en ännu bättre Hötorgshandel. En annan del i detta är den konferens som kontoret för första gången anordnade med torghandlarna i början av februari. Konferensen ägnades bland annat åt planering och diskussion kring vilka gemensamma regler som ska gälla på torget.