Välkommet med trygghetsinsatser i Botkyrka

I Botkyrka har ett flertal skottlossningar ägt rum det senaste året. Efter åtskilliga påtryckningar är arbetet mellan polisen och Botkyrka kommun igång med syfte att förhindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Arbetet påbörjas redan under hösten.

– Innan sommaren bjöd jag in Botkyrka kommun till ett möte för att diskutera det eskalerade våldet i Botkyrka. Men kommunen återkom inte. Det krävdes ytterligare skottlossningar i både Fittja och Alby innan ett närmare samarbete med polisen var aktuellt, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Jag förutsätter att kommunen nu tar tag i problematiken vid Ungdomens hus i enlighet med den handlingsplan som polisen tagit initiativ till, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Ett samarbete mellan polis, socialtjänst och skola är en förutsättning för att förhindra ungdomar att hamna i en kriminell bana. Min förhoppning är att samarbetet kommer att leda till en ökad trygghet för de boende i Botkyrka, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Bakgrund:
Under mandatperioden har 27 nya poliskontor öppnats i Stockholms län tack vare alliansens rekordsatsning på polisen. Under 2007 öppnades ett lokalt poliskontor i Fittja med sex nya poliser på plats för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fittja.

Totalt har antalet poliser i Stockholms län ökat med över 900 stycken under sedan alliansen tog över 2006.