Rödgrönt experiment stoppar Stockholms utveckling

– Det rödgröna experimentet vill göra det svårare för människor att bo i Stockholm. Socialdemokraterna går till val på att återinföra fastighetsskatten och miljöpartiet tycker att man kan belåna huset om man inte har råd att betala den. Men att driva människor från sina hem är inte nog, dessutom har de rödgröna i Stockholm röstat nej till drygt hälften av de bostäder som vi tagit beslut om under mandatperioden.

Det säger Stockholms stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal (M) i en kommentar till de rödgrönas fastighets- och bostadspolitik.

Av de rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har ett eller flera röstat nej till totalt 7 556 bostäder i Stockholm under mandatperioden. Det är drygt hälften av de lägenheter som påbörjats.

– Alliansen står för att Stockholm ska vara en stad att flytta hemifrån i. De rödgrönas politik tycks gå ut på att Stockholm ska bli en stad man tvingas flytta ifrån, avslutar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Stadshusalliansens mål är att påbörja 15 000 nya bostäder under mandatperioden. I april 2010 hade 15 802 nya bostäder påbörjats varav mer än 6 400 är hyresrätter.


Beslut om 741 nya bostäder i Stockholm

I går fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om 741 nya bostäder i Stockholm.

– Jag är mycket glad över att kunna medverka till det historiskt höga bostadsbyggandet i Stockholm. Igår startade planprocessen för ytterligare 741 bostäder i olika delar av staden. Det är ett bevis på det stora intresse som finns för att skapa Promenadstaden, en sammanhållen, nära och trygg stad, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

90 av de nya lägenheterna planeras i Årsta, 200 i Svedmyra, 210 i Västertorp, 21 i Gamla Enskede, 120 i Liljeholmen och 100 i Nockeby.

– Dessa beslut utgör en bra grund för ett fortsatt stabilt och högt tempo i utvecklingen av Stockholm, avslutar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Stadshusalliansens mål är att påbörja 15 000 nya bostäder under mandatperioden. I april hade 15 802 nya bostäder påbörjats varav mer än 6 400 är hyresrätter.


Ericssons kontorshus i Kista är Årets Stockholmsbyggnad 2010

ericsson.jpg1324 stockholmare röstade i den tävling om Årets Stockholmsbyggnad som Stockholms stad utlyste i vår. Av de tio finalister som juryn hade hjälpt till att vaska fram blev det ett nytt kontorshus i Kista som knep förstaplatsen.

Juryns motivering lyder:

”Ericssons nya kontorshus i Kista, där en spricka i fasaden ger spänning åt hela volymen och utgör öppningen in till en ljusgård med helt unika skulpturala kvalitéer.”

– Det är mycket glädjande att så många har röstat. Visionen om en levande stad och en livfull debatt kring stadens utseende är viktig för Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M), som i kväll delade ut priset vid en ceremoni i stadshuset.

– Genom att uppmärksamma det bästa som byggs kan vi ytterligare höja ambitionerna när det gäller intressant arkitektur i vår stad. På så sätt kan vi skapa både vackra och trevliga stadsmiljöer för dagens och kommande generationers stockholmare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


500 nya naturnära bostäder i Larsboda strand

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att ta fram detaljplaner för 500 bostäder i stadsdelarna Larsboda och Farsta. En större andel småhus än tidigare innebär en anpassning till den befintliga bebyggelsens skala och till platsens naturvärden.

– Det ska inte vara så att den som vill bo i småhus måste flytta från Stockholm. Idag saknar i synnerhet södra Stockholm plats för familjer som vill leva på den egna täppan med det lilla huset, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Jämfört med det förslag som visats i programsamrådet kommer nu platsens befintliga värden att behållas och tas tillvara bättre. De områden med ekar som finns kommer att bevaras och över hälften av de campingstugor som tidigare föreslogs försvinna kan sparas.

– I den nya stadsdelen kommer flerfamiljshus och enfamiljshus att blandas, samtidigt som de rekreativa och ekologiska värdena behålls. Den nya bebyggelsen kommer att vara väl inpassad i naturen och får ett fint sjönära läge. Larsboda strand kommer att bli en spännande stadsdel med unika kvaliteter, avslutar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).


Visionen för Nya Klara

nya-klara-061022.jpgI dag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal visionen för Nya Klara. Vilken miljö ska möta framtida besökare till Stockholm? Hur skapar vi en ny, modern och fungerande stadsdel i enlighet med Stockholmstraditionen?

– Vi har en vision om ett Stockholm som håller ihop och som växer. Visionen för Nya Klara är ett tydligt exempel på det som staden jobbar med – omvandlandet av gamla industriområden till nya attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Gamla, fula sår i vår stad blir levande stadsdelar  – precis som vi nu förändrar Norra Djurgårdsstaden och Norra Station. Vi vill att Nya Klara ska harmonisera med sin omgivning. Byggnaderna ska bli en naturlig fortsättning av den befintliga bebyggelsen, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Nya Klara ger en historisk möjlighet att skapa ett levande city med både butiker, restauranger och bostäder. Området får de kvalitéer som vi vet att stockholmarna eftertraktar, ett rikt stadsliv och närhet till vatten och grönska, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Vid pressträffen presenterades en ny vision och strategi för en mer trivsam miljö i en av de mest strategiskt viktiga stadsdelarna i innerstaden. Visionsbilderna är framtagna av arkitekter i samverkan med Stadsbyggnadskontoret och Jernhusen.

(mer …)