Vällingby Parkstad blir en ny och unik stadsdel i Stockholm

Vid en presskonferens i dag presenterade Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, tillsammans med byggherren Sveafastigheter och arkitekt Ulf Gillberg visionen för den nya stadsdelen Vällingby Parkstad. Unikt med projektet är att de som flyttar in kommer att kunna köpa råyta där de sedan skapar sitt eget boende eller kontor i samarbete med arkitekten. Metoden för hur den nya stadsdelen planeras och byggs har aldrig tidigare använts i Sverige.

– Vällingby Parkstad blir ett levande område med stadslika kvarter, nära både tunnelbanan och naturen. I den nya stadsdelen skapar vi möjligheter för stockholmarna att utforma sitt eget boende i en miljö med bra kommunikationer och service. Förslaget innebär också ett steg framåt för Stockholm som promenadstad genom att Vällingby Centrum länkas samman med Blackeberg, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

Råcksta, som har rymt Vattenfalls kontor i 50 år, ska utvecklas från ett kontorsområde till den levande stadsdelen Vällingby Parkstad. Den nya stadsdelen moderniserar den ursprungliga ABC-stadens idé om att integrera funktionerna Arbete, Boende och Centrum. Namnet Vällingby Parkstad anknyter till Vällingby som var den första ABC-staden och fick världsrykte på 1950-talet

– I Vällingby Parkstad uppgraderar vi den ursprungliga ABC-idén för att möta 2000-talets villkor för arbete, boende, familjeliv, sätt att leva och umgås och krav på service. Den nya stadsdelen kommer att utformas på ett sätt som tillåter människor att vara med i utvecklingen. Precis som i stadsdelen Borneo Sporenburg i Amsterdam kommer vi att ge stort utrymme för idéerna hos de människor som vill bo, arbeta och leva här. Detta kommer att ge en levande och annorlunda stadsdel med spännande arkitektur – en vision om ABC 2.0, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter.

– Vällingby Parkstad planeras på ett unikt sätt som vi tror kommer att attrahera människor som vill uttrycka sin individualitet. Vi gör det möjligt att hyra eller köpa en råyta i både de befintliga kontorshusen och det nya stadsradhusområde som planeras. Sedan är det fritt fram för människor att planera den egna bostaden eller arbetsplatsen tillsammans med fastighetsutvecklare, arkitekter och byggare. De bärande idéerna är att uppgradera ABC-visionen, addera det fria valet och människors egen kreativitet. Vi som har utvecklat visionen är övertygade om att det ger en levande stadsdel och bidrar till social hållbarhet, säger Ulf Gillberg, Gillberg Arkitekter.

(mer …)


Nya ungdomslägenheter till Rinkeby

Stockholms stad har bjudit in nätverket jagvillhabostad.nu till ett samarbete för att skapa nya ungdomslägenheter i Rinkeby. Planen är att det ska bli ett pilotprojekt för snabba bostäder, där lägenheter för ungdomar kan uppföras på platsen för det av miljöskäl utdömda tidigare förvaltningshuset. Uppemot 200 ungdomslägenheter kan skapas.

– Det finns ett stort behov att bostäder för ungdomar och platsen för det tidigare förvaltningshuset är mycket bra för detta. Jag hoppas att de första bostäderna kan vara inflyttningsklara redan under nästa år, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Under dialogen med de som bor och verkar i Rinkeby har det framkommit många konstruktiva förslag som nu kan användas för den aktuella platsen. Genom det här samarbetet kan vi se till att många ungdomar får möjlighet till sin första egna bostad, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Jagvillhabostad.nu är positiva till stadens ambitioner om bostäder för unga. Att ta fram nya lösningar på bostadsbristen bland unga är en av våra högst prioriterade verksamheter, och vi ser fram emot att sätta oss in i projektet, säger Elsa Reimerson, Verksamhetschef på jagvillhabostad.nu

Bostäderna kommer att upplåtas med tillfälligt bygglov och ägas av Svenska Bostäder. Tanken är att bostäderna ska byggas som moduler och finnas på platsen under ett antal år. Detta möjliggör en ingående dialog med Rinkebyborna om vad som ska stå permanent på platsen. När detta är klart kan ungdomsbostäderna flyttas till en annan plats.


Haninge och Upplands Väsby får nya poliskontor

Polisstyrelsen tog i våras beslutet att öppna 12 nya poliskontor i Stockholms län utöver de 15 som redan finns. Under måndagen och tisdagen öppnades det tredje och fjärde av de nya kontoren.

Under måndagen öppnades det tredje av de nya kontoren i Brandbergen i Haninge kommun, av polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M). Haninge kommun har sedan tidigare ett poliskontor i Jordbro.

– Under mandatperioden kommer Stockholms län totalt att få 27 nya poliskontor i de områden där närvaron av poliser hitintills varit låg. Nu kommer även polisen till Brandbergen som ett resultat av regeringens satsning på polisväsendet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Det här nya poliskontoret visar på allas vilja att arbeta för invånarnas trygghet här i Haninge. Närheten och polisernas lokala förankring skapar förtroende. Från kommunen upplever vi att samarbetet fungerar mycket bra och det ska vi bygga vidare på, säger kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Gilbert de Wendel (M).

Under tisdagen var det Upplands Väsbys tur att få fler poliser.

– Polisen finns nu i Väsby centrum samlokaliserat med kommunens viktiga trygghetssatsningar. Dessa verksamheter kommer att vara bra komplement till varandra för att skapa trygghet i området, säger Kristina Alvendal (M).

– Att poliser finns ute på gator och torg betyder mycket för människors trygghet. För att arbetet ska få största möjliga effekt krävs dessutom samarbete med andra goda krafter i lokalsamhället, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Fungerar samma politik i Stockholm och Grängesberg?

Behöver inte en stad med Stockholms förutsättningar en särskild storstadspolitik? Socialdemokraterna säger nej, de vill bedriva samma politik i Stockholm med 800 000 invånare som i Grängesberg med 3500 invånare.

Socialdemokraterna i Stockholm har bestämt sig. De tycker inte att det behövs en särskild politik för att klara storstadens utmaningar. Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin säger att ”Jag tycker inte att Socialdemokraterna behöver ett specifikt storstadsprogram” och (S)-ordföranden i Stockholm, Veronica Palm, är ännu tydligare. Hon avfärdar ”tankarna på en storstadspolitik. Hon vill ha en politik som ’funkar i Grängesberg, likaväl som Stockholm’”.

Idag presenterar jag en granskning av vad det innebär att föra samma politik i Stockholm som i Grängesberg. Den visar att socialdemokraterna har en besk medicin att tvinga i människorna i vår stad. En återställarpolitik till hur det var förr, där kommuninvånarna inte har någon valfrihet, där bilarna är viktigare än kollektivtrafiken och där bostadsbyggandet står nästintill still. Samtidigt går det att konstatera att socialdemokraterna i Stockholm ändå kan sockra sitt bud: Med politik à la Ludvika kan de faktiskt lova att 32 kommunala bowlinghallar strax ska stå till stockholmarnas tjänst.

Ladda hem rapporten om Stockholm och Grängesberg
Adobe PDF, 208 kB


Första spadtaget för Victoria Tower i dag

I dag, torsdag den 5 november, tas det första spadtaget till det 120 meter höga Victoria Tower i Kista. Byggnaden kommer att bli Stockholms högsta hus hittills.

– Victoria Tower symboliserar hur staden växer, inte bara på höjden, utan hur stadens gränser flyttar sig utåt när vi skapar nya attraktiva miljöer utanför tullarna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Victoria Tower är ritat av Wingårdhs arkitektkontor och får 33 våningar. Hotellet byggs av Arthur Buchardts AB Invest AS och ska drivas av Scandic Hotels. Victoria Tower kommer att inrymma 300 hotellrum samt 10 våningar, ca 5 000 kvm, kontor. Fastighetsbolaget Klövern ansvarar för uthyrningen av kontoren. Invigningen av hotellet är planerad till slutet av 2011.