Höghus kan byggas vid Centralen

På Vasagatan framför Centralstationen kan ett av Stockholms högsta hus komma att byggas. Höghuset som kommer att bli runt 100 meter högt kommer att placeras vid uppgången för den nya Citybanan.

– Jag tycker att den här platsen är intressant för ett högre hus. Huset kommer att markera var Sveriges största station ligger och vara ett välkomnande landmärke för alla de som kommer till Stockholm med tåg, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut 22 januari.


Fler mobila poliskontor

Idag fattar polisstyrelsen i Stockholms län beslut om budget för 2009. I budgeten satsas det på fler mobila poliskontor, fler trygghetskameror och ytterligare poliser. Fram till nästa år kommer länet få 700 nya poliser.

– Mobila poliskontor och fler synliga poliser stärker tryggheten i länet. De poliser som idag finns på t ex Stureplan, Medborgarplatsen och i Roslagen har hittills minskat brottsligheten med uppemot 30 procent. Den utvecklingen ska vi nu få se på fler håll, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal.


Klart för Jan Stenbecks Torg

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att uppkalla ett torg i Kista efter telekom- och medieentreprenören Jan Stenbeck. Personen Jan Stenbeck är starkt förknippad med de branscher som i Kista växt till världsberömmelse. Jan Stenbecks Torg kommer att ligga vid Kista Galleria på den plats där Torsnäsgatan idag ligger. 

– Jag är mycket glad över att kunna förära Jan Stenbeck med ett torg i Kista. Jan Stenbeck har en stor del i både mobiltelefonirevolutionen och utvecklingen av TV-marknaden. Namnsättningen är en del i stadens nya strategi att uppmärksamma stockholmare som gjort förtjänstfulla insatser, säger Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal.


Strömkajen byggs om

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att bygga om och därmed rädda Strömkajen framför Grand Hotel och bort mot Nationalmuseum. Kajen kommer att breddas två meter och en terrass mot vattnet skapas.

– Strömkajen tillhör stadens verkliga finrum. Med en renoverad kaj där mer plats ges till promenerande stockholmare höjs attraktiviteten ytterligare vid stadens vattenrum, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

– Projektet Strömkajen är ett led i hamnens arbete med att rusta upp stadens kajer och ett exempel på hamnens arbete för att framhäva Stockholms skönhet och samtidigt skapar trevliga och funktionella miljöer för stockholmarna och för Stockholms sjöfart, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (m).


237 miljoner kronor mer till polisen

Polisen i Stockholms län får ett tillskott med 237 miljoner kronor för 2009 jämfört med föregående år. 700 nya poliser tillkommer i länet fram till 2010 och fler mobila poliskontor föreslås. Det är huvuddragen i polisens budget för 2009. Totalt omfattar budgeten 4,4 miljarder kronor.

– Den nya budgeten innebär en stor satsning för att öka vardagstryggheten i länet. Med mer resurser till polisarbetet kan vi fortsätta att anställa fler poliser och skapa ytterligare mobila poliskontor, säger Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (m).

– Detta stämmer väl in i det nationella målet om 20 000 nya poliser fram till år 2010. På de platser där de mobila poliskontoren idag finns har brottsligheten minskat med 30 procent. Med en stärkt närvaro i det offentliga rummet kommer länet att bli tryggare, säger Kristina Alvendal.