Bostäder och kultur i stålgasklockorna i Norra Djurgårdsstaden

Herzog & de Meuron i HjorthagenVid en pressträff i dag onsdag, presenterade Stockholms stad och Oscar Properties planerna för ombyggnationen av stålgasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Projektet utformas tillsammans med världskända arkitektbyrån Herzog & de Meuron och kommer att ge mer än 400 nya lägenheter i den framväxande stadsdelen.

– Vi har nyligen beslutat att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöprofilstadsdel. Det är samtidigt en stadsdel med stora kulturhistoriska värden. Med denna spännande byggnad markeras den nya stadsdelens möjligheter och potential redan från början. Konceptet att förena attraktiva bostäder med ytor för kulturverksamhet är särskilt tilltalande. Jag tycker att det är mycket positivt att placera en märkesbyggnad i världsklass i ett naturskönt läge invid vattnet och Kungliga Nationalstadsparken. Det visar verkligen på miljöhuvudstaden Stockholms unika förmåga att förena tillväxt, utveckling och urbanitet med enastående naturvärden, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Gasklockorna kommer att bli ett verkligt spektakulärt inslag i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Det här är ett utmärkt exempel på hur man kan utveckla och bygga vidare på de historiska byggnader och miljöer som finns i Stockholm. Särskilt spännande är det att projektet har lockat hit arkitektbyrån Herzog & de Meuron, som bland mycket annat har ritat ”Fågelboet”, Olympiastadion i Peking 2008, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– För oss på Oscar Properties är det viktigt att de historiska värdena berikar och inspirerar den nya, moderna arkitekturen. Det är i mötet mellan gammalt och nytt som vi verkar och bygger. Gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden är ett bra exempel på detta, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.


Starkt hyresrättsbyggande i Stockholm

Med ett år kvar till valet har 13 608 nya bostäder påbörjats enligt nya siffror från Stockholms statistik- och utredningskontor. Målet att bygga 15 000 bostäder under mandatperioden ligger därmed inom räckhåll. Hyresrättsbyggandet går mycket starkt framåt. Hittills i år har dubbelt många hyresrätter än bostadsrätter byggts.

– Att hyresrättsbyggandet går starkt framåt är ett kvitto på att vår extrasatsning för att möta de tuffa tiderna fungerar. När staden fortsätter att växa måste byggtakten hänga med. Stockholm ska vara en stad som unga kan flytta hemifrån i, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Sedan Alliansen tillträdde efter valet 2006 har 13 608 bostäder byggts hittills. Målet är att 15 000 nya bostäder ska byggas till valet 2010. Av de påbörjade bostäderna under 2009 är 1035 hyresrätter och 513 bostadsrätter. Totalt har 5204 hyresrätter, 8052 bostadsrätter och 344 småhus påbörjats sen valet. Av alla lägenheter som påbörjades i riket under första halvåret 2009 ligger drygt fyra av tio i Stockholm, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).


Ny strategi att rädda gamla neonskyltar

Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) föreslår en ny strategi för att rädda Stockholms gamla reklamskyltar i neon. Idag försvinner många skyltar beroende på oklara ägar- och eller ansvarsförhållanden.

Stadsbyggnadskontoret ska ta fram förslag till hur fler skyltar kan bevaras och finna en lösning på problemet med ansvarsförhållandena. Exempel på åtgärder kan vara ett nytt klassningssystem liknande det som finns för hus och att nämnden måste ge ett formellt lov innan en skylt förändras.

– Ljusskyltar som t.ex. Stomatolskylten vid Slussen är en viktig del av stadens nattliga utseende. För att inte fler skyltar ska försvinna från stadsbilden vill jag att ansvaret ska bli tydligare och att ägarna blir skyldiga att renovera sina skyltar, säger Kristina Alvendal (M).

I år fyller Stomatolskylten 100 år. Många andra kända skyltar som t ex DUX-reklamen som prydde den första Hötorgsskrapan och det bubblande champagneglas som gav liv åt korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen har redan försvunnit. Eftersom många av skyltarna tillkommit för flera decennier sedan har både ägaren till varumärket och fastigheten den sitter på förändrats kanske flera gånger. Ouppmärksamhet från en ny ägare får inte leda till uteblivet underhåll och nedtagning av skyltar.


Restaurangen Cloud Nine utsågs till Årets skylt

Årets upplaga av hederspriset Årets skylt har förärats Restaurangen Cloud Nine vid Norra Bantorget. Cloud Nine har med ett genomtänkt arbete för sin ljusskyltning tillfört Stockholms nattliv en ny kvalité.

– Det är oerhört roligt att tilldela Cloud Nine priset för Årets skylt. Skylten knyter an till en tradition av neonskyltar som finns och har funnits i Stockholm. Samtidigt har vinnaren här skapat något fullständigt unikt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Kristina Alvendal har fungerat som juryordförande. Årets skylt delas ut för 12 gången av Stockholms stad och Ljusreklamförbundet.

Klädbutiken Tiger fick årets hedersomnämnande.

(mer …)


Vision 2013 för Hornstull presenterad

Visionsbild för Hornstull 2013Stockholm stad har tillsammans med Bonnier Fastigheter och SL tagit fram ett förslag på nytt stadsdelscentrum i kvarteret Bulten i Hornstull.

– Visionen för Hornstull innebär en mer livfull och grön stadsdel. Torget som idag mest är en del av Långholmsgatan blir en naturlig mötesplats och genom att förbättra för gående och cyklister knyts Bergsundstrand och Högalid ihop. På längre sikt arbetar vi också vidare med att utveckla promenadstaden för att se till att Södermalm ska få bättre kontakt med Liljeholmen på andra sidan bron, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Allt fler reser med SL och för SL:s resenärer är trygghet och ökad service viktigt. Med fräscha, moderna och trygga kundmiljöer förbättras reseupplevelsen samtidigt som både stadens och kollektivtrafikens attraktivitet stärks, säger Christer G Wennerholm (M), ordförande i SL.

– Som långsiktig fastighetsägare i Stockholmsområdet känns det naturligtvis fantastiskt att få chansen att vara med och utveckla Hornstull. Vi tror att Hornstull har alla förutsättningar att kunna utvecklas till ett av Stockholms mest dynamiska och spännande områden, säger Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter.