Framtida Vällingby Parkstad bjuder på grön och spektakulär arkitektur

Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, har nu tillsammans med byggherren Sveafastigheter och arkitekt Ulf Gillberg fått in fyra spännande förslag på utformningen av ett nytt landmärke i Västerort.

Ett gräsklätt snabel-a, ett stort träd, ett rödvitt pussel eller ett hus med böljande terrasser. De spektakulära förslagen kommer från fyra högprofilerade arkitektkontor som deltar i en tävling (parallella uppdrag) om ett entrékvarter i den nya stadsdelen Vällingby Parkstad, som ska växa fram där Vattenfall har sitt huvudkontor i dag i Råcksta.

– Förvandlingen av Vattenfalls huvudkontor till Vällingby Parkstad är en viktig del i utvecklingen av hela Vällingbystråket och för att länka samman stadsdelar till en promenadstad. Blandingen av arbete, bostäder och centrumverksamhet och av höga hus och småhus är typiskt för ABC-staden och bidrar till att skapa levande, upplysta och trygga stadsmiljöer hela dygnet, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

– De fyra bidragen bjuder verkligen på spektakulär arkitektur och vinnaren kommer oundvikligen att placera Vällingby Parkstad i stockholmarnas medvetande. Dessutom kommer det att knyta samman befintliga hus med de nya stadsradhusen på ett naturligt sätt, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter.

I april inleddes arkitekttävlingen (parallella uppdrag) där två svenska (Wingårdhs och Tham & Videgård) och två danska (3XN och Bjarke Ingels Group, BIG) arkitektkontor deltar. Det valda förslaget kommer att presenteras i juni.


Vi vill stärka skyddet för Stockholms gamla träd

Stockholm har ett världsunikt bestånd av månghundaråriga ekar och stora gamla tallar. Långt ifrån alla av stadens stora träd har idag skydd. Nu föreslår majoriteten i Stockholms stad att skyddet ska stärkas genom detaljplaner och genom särskilda avtal, och införandet av ett trädråd.

– Grönska är viktigt i en storstad och när staden växer får detta inte leda till att stockholmarnas närhet till parker och grönområden minskar. Genom att införa ett särskilt trädråd samlar vi all kompetens i staden på samma ställe och ger våra unika träd ett bättre skydd. De stora träden adderar mervärden till vår gröna stad och det är rimligt att lägga extra resurser på att utöka skyddet för dem, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Vi har ett mål om att plantera 15 000 nya träd under de kommande fyra åren och då är det också naturligt att skydda och förvalta de gamla värdefulla träd som vi redan har. Som ett led i detta kommer värdefulla träd skötas bättre genom att varje träd får en trädvårdsplan, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Följande åtgärder föreslås:

• Träd som har en diameter över 1 meter eller är äldre än 140 år anses som särskilt skyddsvärda

• Staden inrättar ett trädråd med olika kompetenser som verkar förvaltningsövergripande

• Skyddsvärda träd ska markeras i detaljplaner.

• Trädvårdsplaner ska upprättas för skyddsvärda träd.

• Det ska vara lätt att ta del av var värdefulla träd finns. På stadens hemsida ska det finnas kartor och upplysning om var trädfällningsförbud råder.


Finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad klara

Idag har de tio finalisterna för Årets Stockholmsbyggnad presenterats av juryn. Stockholmarna kommer nu att få rösta fram sin favorit via sms eller epost.

– Stockholm växer så att det knakar och med den här tävligen lägger vi fokus på hur byggnaderna utformas och inte bara var någonstans de byggs. Juryarbetet har varit stimulerande och jag tycker att vi har fått fram en bra mix av innerstad och ytterstad, kontor och bostadshus, stort och lite mindre, solitärer och hus som byggts om eller byggts till i en miljö som redan finns, sager stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Stockholmarna som röstar fram vinnaren via e-post eller genom att sms:a ordet byggnad [mellanslag] samt BYGGNADENS ADRESS till telefonnummer 71501. Den av de tio finalistbyggnaderna som får flest röster vinner.

Mer info och bilder på de tio finalisterna finns under ”rösta här” på www.stockholm.se/aretsstockholmsbyggnad

(mer …)


112 svarar ännu snabbare än målsättningen

Den genomsnittliga svarstiden för 112-samtal är nu nere i 12 sekunder. Det är nästan en halvering sedan i december och till och med tre sekunder snabbare än det mål på 15 sekunder som alliansen i polisstyrelsen satte upp i budgeten för 2010.

– I en akut situation kan varje sekund kännas evighetslång och i december satte alliansen i polisstyrelsen därför upp målet att svarstiden på 112 skulle minskas från i genomsnitt 20 sekunder till 15. Det målet har överträffats redan efter ett knappt halvår – den tid det tar att bli kopplad till rätt person är nere i 12 sekunder, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Stockholmarna ska kunna känna sig trygga med att snabbt bli kopplade till någon som kan hjälpa dem om olyckan är framme eller om de drabbas av brott, säger Kristina Alvendal (M).


Botkyrkas kommunledning måste agera mot våldet

Våld och kriminalitet eskalerar kring Ungdomens hus i Fittja. Polisen motarbetas när brottslingars identitet skydddas. Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal kallar därför Botkyrkas kommunledning till ett möte för att höra hur de ska stävja brottsligheten på fritidsgården och åstadkomma en trygg miljö för ungdomarna.

– Jag är enormt bekymrad över det våld vi ser vid Ungdomens hus i Fittja. Botkyrka kommun är antingen aningslösa eller släpphänta när de tillåter en kommunal verksamhet att bli en grogrund och rekryteringsbas för grov kriminalitet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Görs inget radikalt åt situationen i Fittja var det knappast för sista gången vi ser skottlossning vid fritidsgården. Därför bjuder jag nu Botkyrkas kommunledning till ett möte för att få klarhet i vad de från sin sida tänker göra åt situationen, säger Kristina Alvendal (M).

– Polisen öppnade 2007 ett lokalt poliskontor med nya poliser på plats för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fittja. Detta måste mötas upp bättre från kommunens sida. Det är inte rimligt att skattebetalarna betalar för en polis som ska stävja brott, samtidigt som skattepengar går till en verksamhet som inte tydligt tar avstånd från gängbildningar och kriminalitet, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)