Taube, Lidman och Forssell får platser uppkallade efter sig

På torsdag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att uppkalla platser i Stockholm efter Astri Taube, Sara Lidman och Lars Forssell. Konstnären Astri Taube får ett torg i Enskede uppkallat efter sig medan författarna Sara Lidman och Lars Forssell namnsätter gator i Nordvästra Kungsholmen.

– För Stockholm är det en hederssak att uppkalla platser efter personer som gjort förtjänstfulla insatser. Jag är mycket glad att på detta sätt kunna uppmärksamma Astri Taube, Sara Lidman och Lars Forssell, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Astri Taube (1898-1980) var konstnär och har genomfört många offentliga utsmyckningar i Stockholm. Sara Lidman (1923-2004) var författare och skrev en stor rad sociala romaner. Lars Forssell (1928-2007) var författare och ledamot av Svenska Akademien.


Norra Djurgårdsstaden, Västra Liljeholmen och stadens miljonprogram

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Utvecklingen i städerna har en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra miljöproblem och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor. Vi vill skapa ett Stockholm som ligger i absolut framkant i världen när det gäller hållbarhet.

– Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad. Vi har fått utmärkelsen för att Stockholm som stad visar vägen till ett miljövänligt stadsliv, för att vi kan påvisa konsekventa resultat och förmedla mål för framtiden. Hammarby Sjöstad var världens första hållbara stadsdel och med miljöprofilområdena tar vi steget vidare, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton.

– I Västra Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden skapar vi nya attraktiva stadsdelar med med miljöprofil i världsklass. Promenadstaden växer vidare och binder samman nya stadsdelar med gamla. Idag tar vi ett stort steg för en hållbar och sammanhållen stad, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.

– Stockholms miljonprogram ska vara en internationell förebild när upprustningen nu sker med en stark miljöprofil med höga ambitioner för förbättringar för både boende och miljön säger, ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson.


1 500 nya lägenheter när Vattenfall blir bostäder

Vattenfalls kontorsbyggnader i Råcksta kommer att förvandlas till 1 500 lägenheter. När företaget flyttar till andra lokaler vill fastighetsägaren Sveafastigheter istället skapa nya bostäder. Imorgon fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att börja med planeringen.

– Det är mycket positivt att förändra storskaliga kontorsmiljöer till trivsamma stadsdelar. Istället för Vattenfall får vi nu 1500 nya lägenheter i ett bra kollektivtrafikläge. I det vidare arbetet är det viktigt att skapa en välfungerande stadsstruktur på platsen, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Det är ännu inte bestämt hur mycket som behöver rivas och hur mycket som kan bevaras av dagens bebyggelse.