JAG ÄLSKAR STADEN
– mixen, myllret och människorna!

Vi människor dras till städer av flera olika anledningar. För många handlar det om närheten till arbete, aktiviteter och vänner. Närheten till service och kultur, såsom restauranger, caféer, butiker och museer, gör vårt liv rikare och stadsdelar attraktivare. Gator, parker och torg är viktiga offentliga mötesplatser för alla. Rätt utformade inbjuder de till att vi människor kan interagera med varandra.

Närheten i staden handlar också om att effektivt kunna förflytta sig både till fots och med cykel, men även med bil och kollektivtrafik. Detta är något som gör staden unik. Hållbara städer är städer som har plats för alla och inte bara för vissa.

Vår stad skapas av oss människor och de aktiviteter vi fyller den med. Därför är utvecklingen av städer inte främst bygg- eller infrastrukturprojekt – utan i allra högsta grad vårt gemensamma framtidsprojekt.

Som ett led i att få till bättre och effektivare processer kring stadsbyggande ombads jag under hösten 2023 att skriva en expertrapport för den av regeringen tillsatta Produktivitetskommissionen. Här finns rapporten och de 113 förslagen.

Nutid

Stadens utveckling är beroende av samverkan. Den måste ske i symbios mellan det offentliga och det privata. Vi är beroende av varandra. Min breda erfarenhet från både politiken och näringslivet ger mig en unik kunskap om hur vi genom ökad förståselse också kan åstadkomma de mest optimala framtidsprojekten.

Strategisk fastighetsutveckling

Ofta behöver byggandet av bostäder, arbetsplatser, handel och infrastruktur mixas med varandra. Det kan handla om att bygga in kommersiella verksamheter i bottenvåningar i bostadsområden eller om att addera bostäder och kontor till handelskvarter. Många kommuner planerar idag för ”blandstaden” medan många fastighetsbolag har svårt att leverera just detta. I dessa projekt bidrar jag gärna till att fastighetsutvecklingen väger in sin omgivning och inte bara det som sker på insidan av bygganden. Attraktiviteten sitter i mellanrummen mellan husen.

Rådgivning

Goda kontakter, anpassade budskap och en lyhördhet är ett bygg- och fastighetsföretags kärnverksamhet. Utan det kommer projekten inte att genomföras. Efter att ha jobbat med operativ fastighetsutveckling och stadsutveckling i över 15 år och med politik i över 25 år jobbar jag idag med en rad spännande stadsutvecklingsprojekt där helheten spelar roll.

Att ställa de rätta frågorna

Under många år har jag fått delta i debatter och samtal i en rad olika sammanhang. Att svara på frågor och fånga intresset hos publiken har varit en del av min vardag. Den som leder ett samtal eller håller samman ett seminarium har ibland en ännu viktigare roll. Därför är det roligt att nu även som moderator få ställa frågorna och inte bara svara på dem.

Styrelsearbete

Den erfarenhet jag har med mig kommer väl till pass i styrelserummen i näringslivet. Jag är övertygad om att det är viktigt med en ökad förståelse för den politiska agendan i den privata fastighetsbranschen. Det är också viktigt att politiken förstår dagordningen i de privata företagen.

Läs mer om mig i media

Jag är idag engagerad i flera bolag och uppdrag där jag också ibland förekommer i media tillsammans med dem. Ofta gör jag även egna inlägg i form av artiklar eller krönikor. Klicka på den här länken om du vill läsa mer om mig i media.

Historia

Jag har med mig många erfarenheter från min tid som etableringschef för Lidl och VD för Airport City Stockholm. Däremellan var min tid som borgarråd i Stockholms stad en väldigt intensiv och händelserik period. Utöver detta har jag haft en rad styrelseuppdrag, arbetat som PR- och kommunikationskonsult samt i läkemedelsbranschen som chef för samhällskontakter på GlaxoSmithKline.

Du kan läsa mer om mig och mina olika arbeten och erfarenheter på Linkedin.

Från skolan till promenadstaden

Redan i gymnasiet engagerade jag mig politiskt. Jag har därmed en lång bakgrund inom politik med uppdrag för Moderaterna och blev invald i Stockholms Stadsfullmäktige redan 1994. Under de första 10 åren som förtroendevald hade jag förmånen att få arbeta med en rad olika frågor, bland annat i stadsdelsnämnder och flera av de kommunala bolagen. Med tiden innebar mitt engagemang uppdrag både på nationell och på europeisk nivå.

Genom mitt engagemang växte mitt intresse för samhällsplanering och mötet mellan de hårda planfrågorna och de mjuka frågorna om hur vi kan skapa miljöer som främjar trygghet, trivsel och kreativitet.

Jag valdes till borgarråd efter valet 2006 i Stockholms Stad, först som bostads- och integrationsborgarråd och verkade sedan från 2008 till 2010 som stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd.

Under mandatperioden strävade jag efter att förverkliga min egen syn på den levande staden, där både bostäder och kommersiella fastigheter utvecklas och byggs med fokus på de människor som ska bo och arbeta där.

Årstafältets framtid, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden var några av de stora projekt som jag var med att utforma. Målet var att skapa en levande, trygg och attraktiv stad där de nya stadsdelarna skulle vara täta, funktionsblandade och diversifierade med god kollektivtrafik. Grunden för Stockholms planerade expansion lades i Översiktsplanen som vi döpte till ”Promenadstaden”. Om ytterligare något decennium får vi se om min vision höll hela vägen.

Att verka i den politiska miljön är givande när man får en chans att göra avtryck i samhällsbygget. Mina år i politiken gav mig ovärderliga erfarenheter av samarbete, kompromissande och kommunikation.

Här kan du läsa mer om vad jag gjorde under min tid i politiken.

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig så skicka gärna ett mail eller ring.

Telefon: +46 733 508 918
Email: kristina@alvendal.com

För pressbilder, se nedan.

Press och media

Här nedan har jag samlat pressbilder till dig som jobbar med press och media.

In english

Cities are growing all around the world. There are many reasons for that. We like the variety a city can offer. It is closer to work. We have our friends here. We like the restaurants, cafés and museums. It is efficient with short distances. Innovations start where people meet.

Real estate development is not about buildings anymore. It is about the spaces in between and the activities that take place on the inside and the outside. To build and develop attractive cities, city districts or blocks you need to combine different knowledges and different actors.

With my background, both from politics and executive management within private real estate business, I know how to connect these two to make a vision or a project successful.

I have different roles in different projects: senior adviser, strategic real estate developer, city planning expert, board member, moderator or key note speaker.