Rinkeby får ny huvudgata

Idag beslutar stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete för Rinkebystråket. Initiativet kommer från Familjebostäder, som vill utveckla gatan till Rinkebys huvudstråk med paviljonger för handel, kultur och nöjen. Samtidigt kompletteras den nuvarande bussgatan med trottoarer, trädplanteringar och parkeringsfickor.

– I visionen om promenadstaden ligger butiker, restauranger och andra verksamheter blandat med bostäder. Mycket folk i rörelse under olika tider på dygnet och upplysta promnadstråk skapar trygga stadsdelar där människor trivs bättre, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Förslaget skapar förbättrade förutsättningar för det lokala företagandet och jag ser fram emot att se vad som framkommer under vårens samråd. Jag hoppas att utvecklingsarbetet för Rinkebystråket kommer att kunna stå som förebild för stadsdelsförnyelse i andra miljonprogramsområden, både i Stockholm och i resten av landet, säger ytterstadsborgarrådet och Familjebostäders ordförande Joakim Larsson (M).


Inför uniformskrav för ordningsvakter

Idag deltar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal på högnivåkonferensen The Second European Summit on Private Security. På konferensen kommer frågor om gränsen mellan polisens uppgifter och privata säkerhetsföretag att diskuteras. Kristina Alvendal kommer att föreslå att ett uniformskrav för ordningsvakter införs.

– En ökad trygghet är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Idag kommer jag att föreslå fortsatt satsning på polisen men också tydligare regler för säkerhetsföretag. En del i detta är bättre utbildning och krav på att ordningsvakter alltid bär uniform så att de är lätta att känna igen för allmänheten, säger Kristina Alvendal.


Stockholmspolisens budget för 2010 antagen

I dag har Stockholmspolisens budget för 2010 klubbats av den borgerliga majoriteten i polisstyrelsen.

– En av de viktigaste punkterna är att vi nu inför en 24-timmarsgaranti vid inbrott, vilket innebär att polisen ska göra en brottsplatsundersökning inom den tiden. Satsningen markerar att vi tar så kallade vardagsbrott på stort allvar. Stockholmarna ska kunna känna sig trygga, inte minst i det egna hemmet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Exempel på övriga satsningar i budgeten för 2010:
•    207 miljoner kronor extra att satsa både på att förbättra verksamheten och på rekordmånga 478 aspiranter som kommer till Stockholm nästa år. Under mandatperioden beräknas 1700 aspiranter komma till Stockholm och antalet poliser i länet har under samma tid totalt blivit drygt 900 fler.
•    Insatserna mot narkotikamissbruk bland unga stärks. Särskilda insatser riktas mot langning.
•    Varje ansvarig chef för distrikt och avdelningar ges i uppdrag att utforma egna anpassade mål för effektiviseringar vid rapportskrivning En effektivare handläggning när brott begås leder till att fler medborgare får hjälp och service av polisen varje dag.

Antal poliser
Totalt antal poliser i Stockholms län under mandatperioden:
2006 – 4792 poliser
2007 – 4966
2008 – 5150
2009 – 5388
2010 – 5699


Jag börjar blogga på improveme.se

I dag börjar borgarrådet Kristina Alvendal (M) att blogga på hälso- och skönhetshemsidan improveme.se

– För mig som politiker känns det spännande att finnas på en hemsida dit tusentals engagerade kvinnor söker sig varje dag. Den som följer min blogg kommer att få titta in bakom kulisserna i Stadshuset och läsa om arbetet i maktens korridorer, säger borgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Kristina Alvendal är en färgstark kvinna med ett oerhört intressant jobb. Jag är övertygad om att hennes blogg kommer bli mycket uppskattad av våra läsare, säger Daniel Nyhlén, chefredaktör för improveme.se.

– Jag tror att jag kan motbevisa en del förutfattade meningar om vad vi politiker egentligen sysslar med på dagarna. Mängder av möten med intressanta och engagerade människor blir det i alla händelser, två dagar är aldrig varandra lika när man jobbar i politiken, säger Kristina Alvendal (M).

Till bloggen: www.improveme.se/kristinaalvendal

(mer …)


Stockholmspolisen 2010: 24-timmarsgaranti vid inbrott

När den borgerliga alliansen presenterar Stockholmspolisens verksamhet för 2010 fortsätter både satsningen på fler poliser och på att förbättra servicen till medborgarna.

– Vi inför en 24-timmarsgaranti vid inbrott, vilket innebär att polisen ska göra en brottsplatsundersökning inom den tiden. Ett inbrott i hemmet är mycket integritetskränkande och ett brott polisen måste ta på stort allvar. Dessutom är det viktigt att informationen samlas in tidigt, innan viktiga spår försvinner eller förstörs, för att kunna ha möjlighet att klara upp brottet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Den som ringer stockholmspolisen via 112 ska få svar efter maximalt 15 sekunder. Att sätta ett tydligt mål gör att medborgarna ska kunna känna sig trygga med att hjälp finns ett telefonsamtal bort och att de vet vad de har rätt att förvänta sig av polisen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

(mer …)