188 nya polisaspiranter till Stockholm idag

Idag, måndag, kommer 188 nya polisaspiranter till Stockholms län. Regeringens mål med 20 000 nya poliser i landet fram till 2010 som gör att Stockholm nu kan välkomna ett så stort antal nya poliser. Totalt kommer Stockholms län att få ca 800 nya poliser under mandatperioden 2006-2010.

– Det känns otroligt bra och viktigt att vi får hela 188 aspiranter hit till Stockholm. Den här förstärkningen gör att stockholmspolisen kommer att ha större möjlighet att finnas till hands ute bland stockholmarna och med fler poliser kommer länet att bli tryggare, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Sedan hösten 2007 har antalet studenter på landets alla tre polisutbildningar ökat dramatiskt. Aldrig tidigare har de tagit emot så många polisstudenter som under läsåret 2008. Bakom den ökande antagningen till polisutbildningarna ligger regeringens satsning på 20 000 poliser till år 2010, att jämföra med dagens cirka 18000 poliser.


Gösta Bohmans plats invigd

Idag invigdes Gösta Bohmans plats på Östermalm. Platsen är belägen vid Karlaplan alldeles framför Fältöversten. Vid ceremonin talade stadsfullmäktiges ordförande Bo Bladholm och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal. På plats medverkade bl.a. utrikesminister Carl Bildt som många år arbetade nära Gösta Bohman.

Avtäckningen av skylten. Medverkande: Stadsfullmäktiges ordförande Bo Bladholm, stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal. Fotograf: Per Hagwall.– Engagemanget för Stockholms utveckling var en stor del i Gösta Bohmans gärning. Jag är mycket glad över att förära Gösta Bohman en plats i den stadsdel som han under många år levde i, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Gösta Bohman (1911-1997) var en engagerad stockholmare som länge var aktiv i stadens utveckling. Mest känd är han som moderaternas partiledare vilket han var mellan 1970-1981. Gösta Bohman satt länge som ledamot i fastighetsnämnden Han började 1942 som opolitisk representant för Handelskammaren, med syftet att företräda näringslivets erfarenheter och intressen. Som ordförande för den dåvarande Stockholmshögern ledde han 1962 en hel valrörelse mot grävskopornas raseri. Gösta Bohman bodde länge på Östermalm och det passar därför mycket bra med en plats in vid Karlaplan som bär hans namn.


Nu stoppas bygget på Kampementsgatan

På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att avbryta planarbetet för Kampementsgatan på Gärdet. Efter att alla tänkbara alternativ utretts och ingen tillfredsställande lösning hittats kommer Alliansen att rösta mot byggplanerna.

– Varje projekt som planeras i staden innebär en sammanvägning av synpunkter från boende, hur närmiljön påverkas och Stockholms utveckling som helhet. I det här fallet kan vi bl.a. se en stor påverkan på ett område där många äldre stockholmare bor. Därför har vi beslutat att stoppa byggplanerna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Så som projektet har utvecklats uppfyller det inte de krav vi ställer på goda stadsmiljöer med bl.a. lokaler i bottenvåningarna. Eftersom projektet utretts under lång tid och de synpunkter som nämnden haft under hela processen inte kunnat tillgodoses väljer vi att inte gå vidare med planerna, säger Kristina Alvendal (M).

Kampementsgatan ligger på Gärdet och planer har funnits sedan 2001 på en komplettering av nya hus. Projektet har under årens lopp utretts grundligt och antalet planerade hus har vuxit från två till sju. Intill planområdet bor närmare 400 äldre stockholmare.


Idag delades 2009 års polisstipendier ut i Stadshuset

Idag har Kristina Alvendal (M) polisstyrelsens ordförande, socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) och länspolismästaren Carin Götblad delat ut 2009 års polisstipendier.

475 000 kronor fördelat på 19 stipendier delas ut till anställda inom polisen, för att uppmuntra och utveckla det vardagliga arbetet inom polisen. Motivet är att stimulera polispersonal och civilanställda till studier inom drog och brottsförebyggande verksamhet. Stipendierna används företrädesvis till studieresor.

– Det är oerhört glädjande att få uppmuntra och motivera till goda verksamheter som bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet inom polisen. Varje gång ett brott förebyggs innebär detta en vinst, både för den enskilde personen och för hela samhället, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M)

– Polisen och socialtjänsten samarbetar allt bättre. Många unga med sociala problem är idag även kända av Polisen. Gemensam kunskap är en viktig del i Stockholms förebyggande arbete, säger socialborgarrådet Ulf Kristersson (M)

– Att hämta inspiration från och lära av andra är avgörande för att vi ska kunna utveckla samhällets brottsförebyggande insatser. Vi har ett flertal exempel på hur polisstipendierna har inneburit att vi har hittat nya sätt att lösa de problem som vi dagligen står inför i vårt arbete, säger länspolismästare Carin Götblad.

(mer …)