SITTER DIN VILJA UTE I SKOGEN OCH VÄXER?

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 23 maj 2024.

Politisk vilja måste leda till politiskt genomförande – och uppföljning. Det här sker alltför sällan i dag, menar stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal.

”Politik är att vilja”. Många politiker älskar att citera Olof Palme. Och visst är det så. En av de viktigaste affärsidéerna i den politiska världen är att framföra sin uppfattning och få med sig så många som möjligt på förslagen. Det är de målande beskrivningarna av vilket samhälle vi vill ha som kan attrahera oss människor. Det är berättelserna som gör att vi kan känna oss hemma. Det är en vision om vilken stad Stockholm, Göteborg, Borås eller Söderhamn skall vara i framtiden som skulle kunna bidra till ett gemensamt arbete för att nå dit. Men min egna uppfattning är att essensen i det politiska arbetet även måste inkludera effektueringen av idéer och förslag. Utan en effektiv implementering och ett genomförande står de politiska idéerna sig nästan helt meningslösa. Detsamma gäller uppföljningen som borde vara lika viktig som genomförandet. ”Att vilja något” blir annars det som människor utanför politiken kallar för ”snömos” eller ”politikersnack”.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.


VAR I HUNDAN SKA MAN BYGGA NYA LIVSMEDELSBUTIKER?

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 15 februari 2024.

”Nä, nu blir jag arg. När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka, och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka, när i hundan ska jag då dricka sockerdricka?”

Citatet från Emil i Lönneberga påminner om hur det känns att jobba med livsmedelsetableringar i Sverige idag. Alla pratar om vikten att göra något åt de höga matpriserna, men förutsättningarna runt omkring i våra städer saknas nästan helt. Det är helt enkelt en konsekvens av hur vi planerar och bygger våra städer. Det är också en konsekvens av att lagen tillåter att man utesluter möjligheten att sälja livsmedel i en annars ändamålsenlig butikslokal.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.