Historisk överenskommelse om Cityförnyelse

Stockholms stad och fastighetsägarna i City har för första gången enats om en gemensam vision för hur City ska utvecklas mot mer folkliv, bostäder och butiker. I visionen pekas lägen ut för 1 000 nya bostäder. Dessutom lyfts de gator och platser fram som ska rustas upp.

– Stockholms City ska få liv igen. Nu finns planer för 1 000 nya bostäder, fler butiker, restauranger och ökad trygghet. Dagens överenskommelse är historik. För första gången har staden och fastighetsägarna en gemensam bild av hur City ska utvecklas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Med nya bostäder och fler livfulla bottenvåningar får dagens bakgator liv. En av de gator som kommer få fler bostäder i framtiden är Malmskillnadsgatan. Det betyder mycker för att öka tryggheten och attraktiviteten under hela dygnet. De första nya bostäderna i City kan börja byggas redan nästa år, säger Kristina Alvendal (M).

I visionen pekas inte bara paradgator ut, utan tyngd läggs på att identifiera lugnare platser som passar väl för bostäder och handel. Exempel är bl.a. Brunkebergstorg, Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Dessutom planeras det för ett attraktivt gångstråk längs kajen från Kungsbron hela vägen till Blasieholmen.

Visionsdokumentet för Cityinitiativet finns här.


Fler närvarande poliser i alla Stockholms läns distrikt sedan 2006

Alliansens mål att ha 20 000 poliser i tjänst vid mandatperiodens slut är uppfyllt. För Stockholm innebär det 979 fler poliser jämfört med när Alliansen tillträdde.

– En ny undersökning visar att var tredje stockholmare känner sig otrygg utomhus på kvällen. Synliga poliser som patrullerar på gator och torg innebär både ett förebyggande arbete och naturligtvis att de kan gripa in om något sker. En mer närvarande polis kommer att upptäcka fler brott vilket gör det viktigt att förstärka även utredningssidan, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Under de senaste fyra åren har vi sett till att det finns en lokal polis på 27 nya platser i länet och vi har öppnat fyra mobila poliskontor på Södermalm och Stureplan samt i Söderort och Norrort. Det ger effekter både på brottsligheten och på människors upplevda trygghet. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta med en lokalt närvarande polis även kommande fyra år, säger Kristina Alvendal (M).

Statistik över hur de nya poliserna har fördelats bland länets distrikt kan laddas ned här.


Ågesta ridhus invigt

Idag invigdes Ågesta nya ridhus av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Vid invigningen firades den nya anläggningen med en stor ridshow och en välbesökt familjedag.

– Ågesta ridskola har en mycket populär verksamhet som uppskattas av många unga stockholmare. Med ett modernt ridhus och nytt stall kan hästverksamheten utvecklas för ännu fler i framtiden. Redan idag besöks ridskolan av 900 personer i veckan, säger Kristina Alvendal (M).

Stockholms stad har investerat 40 miljoner kronor för att bygga ett modernt stall och ett nytt ridhus. Ridhuset blir klimatsmart och kommer att värmas med en biogaspanna. På Ågesta gård drivs en av de större ridskoleverksamheterna i stockholmsområdet och ridskolan har ca 900 elever i veckan. Ridskolan har satsat på handikappridning och Stockholms Handikappridklubb disponerar ca 40 platser i veckan på Ågesta.


Jan Stenbecks Torg invigt

Idag invigdes Jan Stenbecks Torg i Kista av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) och Sophie Stenbeck.

– Jan Stenbeck var en av det sena 1900-talets verkligt framgångsrika svenska entreprenörer. En central del i hans företagargärning handlade om mobiltelefonin. Utan Jan Stenbeck hade knappast Kista blivit hem för världens samlade kompetens när det gäller internet och mobiltelefoni, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Ungdomsbostäder föreslås på bl.a. Årstalänken

Flera platser för tillfälliga ungdomsbostäder i Stockholm föreslås idag. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Alliansen undersökt platser där bostäder snabbt kan komma till stånd. Ett av förslagen är att bygga designade modulbostäder på gamla Årstalänken.  

– Stockholm ska bli en stad där unga kan flytta hemifrån. Därför föreslår jag att tillfälliga bostäder byggs snabbt på exempelvis gamla Årstalänken. Med designade modulbostäder kan fler unga få bostad snabbare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

De designade modulbostäderna är tänkta att stå på platser som väntar på att permanenta byggen ska dra igång. Efter detta flyttas de enkelt till en ny plats. Det finns gott om platser eftersom Stockholm kommer att utvecklas under de närmaste åren. Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om platserna den 9:e september.

(mer …)