”Det finns ingen kontorsdöd”

Yvonne Sörensen Björud, Kristina Alvendal, Marco Checchi, Alexander Ståhle och Ulrika Lindmark. Bildkollage: Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Artikel skriven av Pernilla Krantz och publicerad i Lokalguiden den 26 april 2022.

Ett starkt intresse för investeringar i centrala lägen och hållbara kontorsfastigheter, kombinerat med individens egen drivkraft att återvända till en social arbetsplats, skapar stora möjligheter för fastighetsbranschen att fortsätta utvecklingen av framtidens kontor.

Utdrag ur artikeln:

Kontoret kommer att vara den plats som, mer än någonsin nu, skapar mervärde för medarbetarna när relationer och aktiviteter på arbetsplatsen blir det nya normala. Kontorens funktion som sammanhållande länk i samhället och staden som helhet blir därför allt viktigare.

I det senaste avsnittet av podcasten Stadsutvecklarna identifieras trender och insikter om kontorsmarknaden i Sverige. Medverkar gör Ulrika Lindmark, chef för värdering och analys på Newsec, Alexander Ståhle, stadsplanerare och stadsbyggnadsforskare på KTH, Yvonne Sörensen Björud, VD för United Spaces och Marco Checchi, medgrundare till Studio Stockholm Arkitektur. Podcasten Stadsutvecklarna programleds av Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. 

– Värtahamnens läge intill vattnet skapar unika kvalitéer för de kontorsfastigheter som etableras här, inte minst genom strandpromenaderna som blir nya naturliga mötesplatser, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Våra fastighetsaktörer har en stor möjlighet att vidareutveckla stadsdelen, både på insidan och utsidan, mot den levande, urbana och blandade stadsmiljön som kontoren gör sig allra bäst i.

Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.


Slår hål på myten om kontorsdöden

Yvonne Sörensen Björud, Kristina Alvendal, Marco Checchi, Alexander Ståhle och Ulrika Lindmark. Bildkollage: Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Artikel publicerad i World in Property 20 april 2022.

Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin.

Utdrag ur artikeln:

Ett starkt intresse för investeringar i centrala lägen och hållbara kontorsfastigheter, kombinerat med individens egen drivkraft att återvända till en social arbetsplats, skapar stora möjligheter för fastighetsbranschen att fortsätta utvecklingen av framtidens kontor.

– Värtahamnens läge intill vattnet skapar unika kvalitéer för de kontorsfastigheter som etableras här, inte minst genom strandpromenaderna som blir nya naturliga mötesplatser, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

– Våra fastighetsaktörer har en stor möjlighet att vidareutveckla stadsdelen, både på insidan och utsidan, mot den levande, urbana och blandade stadsmiljön som kontoren gör sig allra bäst i, fortsätter Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.


Podcasten Stadsutvecklarna: ”Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin”

Yvonne Sörensen Björud, Kristina Alvendal, Marco Checchi, Alexander Ståhle och Ulrika Lindmark. Bildkollage: Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Artikel publicerad i Bygga Stockholm 20 april 2022.

Ett starkt intresse för investeringar i centrala lägen och hållbara kontorsfastigheter, kombinerat med individens egen drivkraft att återvända till en social arbetsplats, skapar stora möjligheter för fastighetsbranschen att fortsätta utvecklingen av framtidens kontor.

Utdrag ur artikeln:

Kontoret kommer att vara den plats som, mer än någonsin nu, skapar mervärde för medarbetarna när relationer och aktiviteter på arbetsplatsen blir det nya normala. Kontorens funktion som sammanhållande länk i samhället och staden som helhet blir därför allt viktigare.

I det senaste avsnittet av podcasten Stadsutvecklarna identifieras trender och insikter om kontorsmarknaden i Sverige. Medverkar gör Ulrika Lindmark, chef för värdering och analys på Newsec, Alexander Ståhle, stadsplanerare och stadsbyggnadsforskare på KTH, Yvonne Sörensen Björud, VD för United Spaces och Marco Checchi, medgrundare till Studio Stockholm Arkitektur. Podcasten Stadsutvecklarna programleds av Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Ett par insikter hämtade ur avsnittet Kontoren:

Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin.

Innerstadsnära och stadsmässiga kontor kommer på sikt alltid stå sig bättre än utglesade kontorsöar.

Hyresgästerna ökar fastighetens attraktivitet och värde.

Närheten till service, kultur och rekreation gör både kontoret och stadsdelen mer attraktiv.

Det ”vanliga” kontoret saknar efterfrågan. I stället är det skräddarsydda och personliga arbetsplatser som önskas av hyresgästerna.

Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.


”Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid”

Kristina Alvendal. Bild: Alvendal AB.

Artikel skriven av Nicklas Tollesson och publicerad i FastighetsSverige 20 april 2022.

Ett starkt intresse för investeringar i centrala lägen och hållbara kontorsfastigheter, kombinerat med individens egen drivkraft att återvända till en social arbetsplats, skapar stora möjligheter för fastighetsbranschen att fortsätta utvecklingen av framtidens kontor. Det är några av slutsatserna i Stadsutvecklarna i Värtahamnens senaste podcast.

I det senaste avsnittet av podcasten Stadsutvecklarna identifieras trender och insikter om kontorsmarknaden i Sverige. Medverkar gör Ulrika Lindmark, chef för värdering och analys på Newsec, Alexander Ståhle, stadsplanerare och stadsbyggnadsforskare på KTH, Yvonne Sörensen Björud, vd för United Spaces och Marco Checchi, medgrundare till Studio Stockholm Arkitektur. Podcasten Stadsutvecklarna programleds av Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Ett par insikter hämtade ur avsnittet:
• Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin.
• Innerstadsnära och stadsmässiga kontor kommer på sikt alltid stå sig bättre än utglesade kontorsöar.
• Hyresgästerna ökar fastighetens attraktivitet och värde.
• Närheten till service, kultur och rekreation gör både kontoret och stadsdelen mer attraktiv.
• Det ”vanliga” kontoret saknar efterfrågan. I stället är det skräddarsydda och personliga arbetsplatser som önskas av hyresgästerna.
• Det är genom det fysiska mötet som innovation, kreativitet och affärsutveckling bäst drivs framåt.
• Det ställs högre krav på smarta tekniska lösningar som möjliggör nya digitala arbetssätt.

– Värtahamnens läge intill vattnet skapar unika kvalitéer för de kontorsfastigheter som etableras här, inte minst genom strandpromenaderna som blir nya naturliga mötesplatser, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

– Våra fastighetsaktörer har en stor möjlighet att vidareutveckla stadsdelen, både på insidan och utsidan, mot den levande, urbana och blandade stadsmiljön som kontoren gör sig allra bäst i, fortsätter Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.


Stockholms mest spännande stadsdel

Värtahamnen ska bli Stockholms mest spännande stadsdel. Illustration: AIX Arkitekter

Artikel skriven av Pernilla Krantz och publicerad i Lokalguiden 12 april 2022.

Containertrafiken i Värtahamnen är ett minne blott och nu när den första detaljplanen vunnit laga kraft kan äntligen bygget av den nya stadsdelen starta. På riktigt. Fastighetsägarna står själva för drivkraften framåt och deras samarbete och områdets särprägel gör att Värtahamnen har alla förutsättningar att bli Stockholms mest spännande stadsdel. Här ska vattennära arbetsplatser och bostäder vävas samman med grönområden, hamn och restauranger.

Utdrag ur artikeln:

Visionen för området är sprungen ur resultatet av en undersökning om vad stockholmarna gillar mest med sin stadsdel. Fyra tydliga saker utkristalliserade sig; tryggheten på Östermalm, atmosfären på Södermalm, utbudet på Norrmalm och trivseln på Kungsholmen.

– De här fyra stadsdelarna har vi inspirerats av, plus närheten till vattnet och grönområden som var en gemensam faktor för alla. Värtahamnen har redan idag unika förutsättningar med just närheten till vattnet, nationalstadsparken och Djurgården. Dessutom är det endast fem minuter från T-banestation, pendlarbåten stannar här, busstrafiken är tät och Norra länken dockar rakt in om man väljer att åka bil. På sikt kommer även en östlig förbindelse från Nacka att byggas. Värtahamnen ligger verkligen på vid gavel och väntar på att utvecklas.

Värtahamnen ska också vara en busig stadsdel, berättar Kristina Alvendal vidare.

– Med busig menar vi att allt inte ska vara perfekt, alltså motsatsen till överplanering som pågår på en del ställen. I Värtahamnen har vi fina möjligheter att skapa detta eftersom det är ett gammalt hamnområde. Samtidigt som de mest moderna och spännande kontoren kommer att byggas här framöver vill vi också att de lite annorlunda verksamheterna som redan finns här ska få plats.

Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här.