Spadtag för nya hyreslägenheter

bild111.jpg

En arbetsdag som bostads- och integrationsborgarråd kan se lite olika ut. Här inviger jag ett bygge i sann Hollywoodanda!


Krönikör i Vårt Sollentuna

Som krönikör i Vårt Sollentuna skriver jag här en liten framtidsodyssé om stadsdelarna kring Järvafältet och Stockholms bostadsmarknad år 2020.


Skärholmen startar arbete för ökad trygghet

Idag beslutar stadsdelsnämnden i Skärholmen om en åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen. Arbetet ska komma tillrätta med den otrygghet som de boende upplever i centrum och bostadsområden.

– Tanken är att goda erfarenheter från Järvalyftet ska spridas till andra delar av staden. Jag tycker att det är utmärkt att stadsdelen nu tar initiativ till ett arbete för att öka tryggheten och bidra till att göra hela Stockholm attraktivt för alla, säger Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd. (mer …)


Staden erbjuder bostadshus till försäljning

Stockholms stad erbjuder via de tre kommunala bostadsbolagen bostadshus till försäljning. Sammanlagt handlar det om cirka 5200 lägenheter i söder- och västerort. I dag går information ut till både köpare och berörda hyresgäster.

– Bostäderna som nu erbjuds till försäljning ligger i områden där de kommunala bostadsbolagen är väldigt dominerande. De kommunala bostadsbolagen kommer fortfarande att finnas kvar och tillsammans med eventuella nya hyresvärdar ta ansvar för områdena. Med försäljningsintäkterna kan viktiga satsningar på upprustning av ytterstadsområden och nya bostadsområden göras, säger Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd. (mer …)


Järvalyftet inspiration för fransk stadsutveckling

Under gårdagen tog Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd, emot Dominique Perben, parlamentsledamot och tidigare justitieminister i Frankrike, som besökte Stockholm och Tensta på president Sarkozys uppdrag. Sarkozy har gett Perben i uppdrag att ta fram förslag för att utveckla förorterna i Frankrike. Inspiration ska hämtas från ”de bästa exemplen i utlandet”. Utöver Stockholm besöker Perben Amsterdam och Barcelona. (mer …)