Stockholm får nytt landmärke i Norra Djurgårdsstaden

Stockholms stad har beslutat sig för att markanvisa en del av gasverksområdet, de så kallade stålklockorna, i Norra Djurgårdsstaden till Oscar Properties. Förslaget innebär att med medverkan från en internationellt uppmärksammad arkitektbyrå skapa ett landmärke som innefattar cirka 400 lägenheter samt kulturella och kommersiella lokaler.

– Norra Djurgårdsstaden är med sitt läge nära både city, vattnet och Nationalstadsparken ett av Stockholms viktigaste stadsutvecklingsområden. Planerna för området inkluderar höga miljöambitioner och en tydlig kulturell profil. Därför är det väldigt spännande att nu tillföra ett nytt landmärke på området där stålklockorna idag står. En byggnad av högsta arkitektoniska kvalitet kan tillsammans med exempelvis operasatsningen i en av Bobergs gasklockor verkligen markera den framtida stadsdelens stora potential, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Gasverksområdet kommer att bli en spännande stadsdel som blandar gammalt och nytt av högsta klass. Jag är mycket glad över att stjärnarkitekterna Herzog & de Meuron kommer att vara med i arbetet med framtidens stålklockor. De lägenheter som skapas här kommer utan tvekan vara några av Stockholms mest spektakulära, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Förslaget innebär inte bara att Stockholm får en märkesbyggnad i världsklass i ett område som redan har stort kulturhistoriskt värde. Det innebär också ett betydande tillskott av moderna miljöprofilerade bostäder. Särskilt tilltalande är det att dessa bostäder tänks integreras med kommersiella och kulturella lokaler som blir tillgängliga för alla stockholmare, säger Sten Nordin (M).

(mer …)


Vision Söderstaden 2030

Idag har finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal presenterat visionsdokumentet Söderstaden 2030. I visionen anges utvecklingsplanerna för Johanneshovsområdet med omgivningar.

– Vi har valt att lansera det här visionsdokumentet under namnet Söderstaden. På så vis vill vi sätta fokus på den utvecklingspotential för bostäder, arbetsplatser och nöjesliv som det här området har. Det här är en vision, framtidsplanerna för Söderstaden är inte fastlagda ännu. Nu går visionsdokumentet ut till 4 000 boende och företagare i området som på så sätt får möjlighet att vara med och påverka planera för sin stadsdel, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Söderstaden är ett av Stockholms mest spännande stadsutvecklingsområden. Här kan Götgatan förlängas till Globen, nya bostäder byggas och Slakthusområdet utvecklas till en plats för både företag och uteliv. Söderstaden blir navet när promenadstaden växer över de gamla tullarna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Visionsdokumentet samt högupplösta bilder finns på www.stockholm.se


Tre nya miljöprofilsområden: Norra Djurgårdsstaden, Västra Liljeholmen och stadens miljonprogram

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Utvecklingen i städerna har en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra miljöproblem och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor. Vi vill skapa ett Stockholm som ligger i absolut framkant i världen när det gäller hållbarhet.

– Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad. Vi har fått utmärkelsen för att Stockholm som stad visar vägen till ett miljövänligt stadsliv, för att vi kan påvisa konsekventa resultat och förmedla mål för framtiden. Hammarby Sjöstad var världens första hållbara stadsdel och med miljöprofilområdena tar vi steget vidare, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton.

– I Västra Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden skapar vi nya attraktiva stadsdelar med med miljöprofil i världsklass. Promenadstaden växer vidare och binder samman nya stadsdelar med gamla. Idag tar vi ett stort steg för en hållbar och sammanhållen stad, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.

– Stockholms miljonprogram ska vara en internationell förebild när upprustningen nu sker med en stark miljöprofil med höga ambitioner för förbättringar för både boende och miljön säger, ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson.


Beslut idag om 6000 nya bostäder

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om planläggning av 6032 bostäder i hela Stockholm. Det stora antalet nya bostäder visar att intresset att bygga i Stockholm inte mattats av den internationella finanskrisen.

– Jag är mycket glad över att kunna fortsätta det historiskt höga bostadsbyggandet i Stockholm. Att fatta beslut om så många som 6032 nya bostäder på en enskild stadsbyggnadsnämnd är ovanligt och visar att Stockholm står välrustat i tider av internationell lågkonjunktur, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Stadshusalliansens mål är att påbörja 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Hitintills har 12 000 nya bostäder påbörjats varav över 4 000 är hyresrätter.


Elva nya poliskontor i länet

På måndag väntas polisstyrelsen i Stockholms län ta beslut om att öppna 11 nya poliskontor i Stockholms län. Det mål som regeringen har satt med 20 000 poliser i landet fram till 2010 gör att Stockholmspolisen nu kan utöka goda och trygghetsskapande verksamheter som att öppna nya lokala poliskontor.

– Att öppna nya poliskontor i områden där närvaron av poliser tidigare varit låg är en följd av alliansens rekordstora satsning på polisen. Särskilt viktigt är det att finnas till hands där mycket folk rör sig och med fler poliser ute bland stockholmarna kommer länet att bli tryggare, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– De lokala poliskontoren betyder mycket positivt i områdena där de finns. Det brottsförebyggande arbetet med särskild inriktning mot ungdomar utvecklas på ett bra sätt. Trygghetsmätningar visar att de boende uppskattar den ökade polisnärvaron. Vi kan också redan se resultat av ökad samverkan med skola, socialtjänst och frivilligorganisationer, säger länspolismästare Carin Götblad.

De nya lokala poliskontoren kommer att finnas på Medborgarplatsen, Slussen, Älvsjö, Rissne/Hallonbergen, Upplands Väsby, Sollentuna/Malmvägen, Upplands bro, Orminge, Brandbergen, Storvreten och Fornhöjden och börjar öppnas under hösten.

Satsningen på lokala poliskontor är långsiktig. Den första etappen skedde 2006 och innebar att 15 kontor öppnade och med den andra etappens 11 nya kommer det att finnas 26 kontor i länet. Det tidigare kontoren ligger i Bagarmossen, Fisksätra, Fittja, Hallunda, Hovsjö, Husby, Hässelby Gård, Jakobsberg, Jordbro, Ronna, Rågsved, Skogås, Skärholmen, Tensta och Vårby.