Jan Stenbecks Torg invigt

Idag invigdes Jan Stenbecks Torg i Kista av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) och Sophie Stenbeck.

– Jan Stenbeck var en av det sena 1900-talets verkligt framgångsrika svenska entreprenörer. En central del i hans företagargärning handlade om mobiltelefonin. Utan Jan Stenbeck hade knappast Kista blivit hem för världens samlade kompetens när det gäller internet och mobiltelefoni, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Fakta:
Jan Stenbeck (1942-2002) grundade och drev ett stort antal medie- och telekomrelaterade företag, som MTG, Tele2 och Metro. Det mesta var samlat under det nedärvda företaget Kinnevik. Under hans livstid var imperiet värderat till över 100 miljarder kronor. Stenbeck hade stor betydelse för avvecklingarna av de svenska monopolen inom TV, radio och telefoni.