Ny kategori: Video

 Videofilmer

Från och med idag samlar jag videofilmer på min sida under en ny kategori som kallas ”Video”. Du hittar dem längst ned i navigeringen till höger eller så klickar du här.


Ny parkpolitik från Moderaterna – alla stockholmare ska max 300 meter till närmaste park

Moderaterna i Stockholm presenterar idag en ny parkpolitik med stora grönsatsningar. Flera nya parker ska anläggas och en kvarts miljard kronor ska satsas på stadens parker under de kommande fyra åren. Satsningarna kommer att göras i samtliga stadsdelar och fokuseras på trygghet, barns lek och större närhet till parker.

– Stockholm är en fantastisk stad med det gröna och blå. I det växande Stockholm vill vi moderater satsa stort på att förstärka de gröna kvaliteterna. Med en kvarts miljard kronor till parker under nästa mandatperiod kommer både fler grönområden och bostäder skapas för dagens och framtidens stockholmare, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholmarna älskar sina parker. Vi vill satsa stort på fler och bättre parker, mer träd och lekplatser. Parkerna är till för både barn och vuxna och avståndet ska inte vara mer än 300 meter, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Sammanfattning av förslagen:

* Vi lovar att satsa en kvarts miljard kronor på Stockholms parker 2011-2014.
* Vi satsar i alla stadsdelar i hela Stockholm – där störst behov finns satsas mest pengar*
* Vi lovar nya parker i Stockholm
* Vi lovar 15 000 nya träd
* Vi vill satsa på bättre och tryggare belysning
* Vi vill satsa på fler kvalitativa lekparker
* Vi vill satsa på plaskdammar för barn
* Vi vill satsa på fler barnbänkar
* Vi vill satsa på fler planteringar och mer blommor

Stockholms nya parkpolitik presenteras i rapporten som du finner på denna länk. Där finns också satsningarna nedbrutna per stadsdel.


Brommas första barnbänkar invigda

Idag invigde stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) de första barnbänkarna i Bromma. De färglada bänkarna ingår i en ny lekfull skolmiljö runt Ålstensskolan och blev direkt uppskattade av skolans elever. Totalt kommer det att placeras ut 34 barnbänkar över hela stadsdelen.

– Barn och unga ska känna att parker och gator tillhör dem i lika stor utsträckning som vuxna. Därför är jag glad över att få inviga de första barnbänkarna i Bromma. Totalt kommer 200 barnbänkar att sättas upp i hela Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Arbetet med att ta fram bänkarna har bedrivits tillsammans med skolans 600 elever. I Bromma ska det totalt placeras ut 34 barnbänkar. Förutom vid Ålstensskolan ska de finnas i Parkleken Blacken, Båtmanstorpet, Kratsbodaparken, Höglandstorget, och Ängbybadet.


Historiskt beslut: Klart för Nya Klara

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att fortsätta arbetet med Nya Klara, den nya stadsdelen mitt över järnvägsspåren i centrala Stockholm. Nya Klara innebär en ny stor stationsbyggnad, en ny bussterminal och inte minst flera hundra nya bostäder. De nya kvarteren kommer att byggas i en Stockholmsskala och samspela väl med de omgivande stadsdelarna.

– Nu har vi tagit ett historiskt steg mot förverkligandet av en ny attraktiv stadsdel mitt i Stockholms city. Nya Klara kommer att bli en stadsdel som skänker liv och rörelse till stadens centrala dela dygnet runt. Med flera hundra nya bostäder och en ny stationsbyggnad får Stockholm ett pulserande hjärta, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Mer material och bilder finns här.


Kraftig ökning av nybyggda bostäder 2010

Idag presenterar SCB att bostadsbyggandet fördubblats under första halvåret 2010. För Stockholms stad innebär detta att 2278 bostäder påbörjats hittills jämfört med 1 441 under samma tid förra året. Enligt SCB har bostadsbyggandet aldrig ökat lika fort som nu. Sedan förra valet har 17 000 bostäder påbörjats i Stockholm.

– Alliansen har målmedvetet arbetat med att öka byggandet i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska bli en stad som unga kan flytta hemifrån i. Dagens siffror från SCB visar att vi är en bra bit på väg. Alliansen vill fortsätta med att bygga minst 15 000 nya bostäder under de kommande åren, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

SCB:s siffror finns här.