Mässhotell markerar framtidstro på Stockholm

Finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal välkomnar beskedet att Klövern Eenora AB har hittat finansiär och operatör som gör att det planerade mässhotellet i Kista kan bli 33 våningar högt.

– Vi har i dagarna hört rapportering om dålig beläggning på många hotell i lågkonjunkturens fotspår. Då är det uppmuntrande och beundransvärt med entreprenörer som inte låter sig nedslås av det dystra dagsläget utan vågar lyfta blicken mot när tiderna åter är bättre, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Kista är en plats som lämpar sig väl för hus som syns med utmärkande arkitektur. Med sina 33 våningar blir hotellet ett landmärke som tydligt visar var Stockholm börjar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Detta visar vilken framtidstro på Stockholm som fortfarande finns inom näringslivet. Mässhotellet kommer med sina 33 våningar att bli ett landmärke och en av Stockholms högsta byggnader. Samtidigt innebär det givetvis ett kraftigt lyft för Kista som företagsområde, säger Sten Nordin (M).

Den reviderade överenskommelsen och mellan Stockholms stad och Klövern Eenora AB behandlas i exploateringsnämnden den 11 juni. Överenskommelsen innebär att det tidigare förslaget om ett 16 våningar högt mässhotell ersätts av en 116 meter hög 33-våningsbyggnad. Hotellet tänks inrymma drygt 300 rum. Projektet innebär en positiv affär för Stockholms stad med ett nettotillskott till stadens finanser på cirka 30 miljoner kronor.


Rödgrönt nej till var tredje ny bostad

Var tredje påbörjad bostad i Stockholm, 4 502 stycken, skulle inte ha blivit byggd med de rödgrönas politik. Det visar en genomgång av samtliga beslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan valet. Genomgången presenteras i en ny rapport idag.

– Trots att oppositionen säger sig prioritera bostadsbyggande visar deras handlande på motsatsen. Med deras politik hade 4502 färre bostäder byggts sedan valet. Det är inte ansvarsfullt mot stockholmarna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Nya bostäder är otroligt viktiga för Stockholms utveckling och inte minst för de stockholmare som står i bostadskö. De rödgröna partierna har var för sig eller tillsammans sagt nej till byggandet av 4502 bostäder sedan valet. Skulle de ha fått bestämma hade 10 000 stockholmare stått utan bostad, säger Kristina Alvendal (M).

Hitintills har 12 762 bostäder påbörjats sedan valet 2006. Målet om 15 000 nya bostäder till 2010 är därmed inom räckhåll.

Rapporten i PDF-format


Stockholms första barnparkbänkar invigda

Idag invigdes de första parkbänkarna för barn av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Från och med idag kommer 200 barnbänkar att placeras ut över hela Stockholms stad på platser där många barn leker och rör sig. 

– Jag är jätteglad att kunna inviga de första bänkarna för barn. Andelen barn under 4 år har inte varit så hög på hundra år och då är det viktigt att vi skapar en bra stadsmiljö också för de små, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– När vi bygger nya stadsdelar är det viktigt att skapa bra miljöer för barn. Med barnbänkarna tar vi ytterligare ett steg mot en ännu mer barnvänlig stad, säger Kristina Alvendal (M).


Östermalmstorgs tunnelbanehall invigd

Idag återinvigs den upprustade stationshallen vid tunnelbanestationen Östermalmstorg. Stationshallen har genomgått en totalrenovering och en tidigare mörk, smutsig och otrygg miljö har blivit trygg och levande. I gången under Birger Jarlsgatan öppnar nu bland annat ett bibliotek och flera butiker och caféer.

– Vi vill locka fler att resa kollektivt genom att skapa trevliga mötesplatser med bra service. Arbetet med att ständigt utveckla kollektivtrafiken är centralt för Stockholms utveckling, det är ett modernt och miljösmart sätt att resa, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Jag är mycket glad över att inviga en snygg och trygg miljö på en plats som tidigare varit känd som en mörk och ruffig gångtunnel. Tillsammans kommer staden och SL fortsätta att rusta upp underjordiska miljöer och ge dem ljus och liv med nya caféer, butiker och verksamheter, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).


188 polisaspiranter till Stockholm

Regeringens satsningar på polisen kommer att märkas framöver i Stockholm. I juni kommer 188 aspiranter till länet och vid nästa möte väntas polisstyrelsen i Stockholms län ta beslut om att öppna ytterligare ett nytt poliskontor.

– Alliansregeringens rekordstora satsning på polisverksamheten gör att vi nu möjlighet att satsa på Stockholmarnas trygghet! Vi har nu kunnat fortsätta att anställa fler poliser och skapa poliskontor säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Det gläder mig att stockholmspolisen nu har möjlighet att finnas till hands där mycket folk rör sig och med fler poliser och poliskontor ute bland stockholmarna kommer länet att bli tryggare, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Totalt öppnar 12 poliskontor med början efter sommaren och i juni kommer 188 polisaspiranter till Stockholm. Flest får citydistriktet där 51 av aspiranterna kommer att placeras ut efter behov på nya och befintliga stationer och kontor.