Östermalmstorg norra återinvigt

Östermalmstorg blir nu en tryggare mötesplats med nya och nygamla butiker, service och kultur som gör tunnelbanan trevligare och faktiskt lite roligare. Idag återinvigde trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal den renoverade uppgången.

– Vi vill locka fler att resa med miljövänlig kollektivtrafik. Därför satsar vi på att modernisera, inte bara renovera, våra stationsmiljöer. Kollektivtrafiken är ett viktigt redskap i människors vardag, men det är också en viktig mötesplats. Nu blir det mer service och högre kvalitet under resan, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd och ordförande i SL.

– Jag är glad över att inviga en snygg och trygg miljö på en plats som tidigare upplevts som mörk och ofta otrygg. Detta är en del i det samarbete där Stockholm och SL tillsammans rustar upp underjordiska miljöer och ger dem ljus och liv med nya caféer, butiker och andra efterfrågade verksamheter, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).


Karolina Keyzer blir ny stadsarkitekt i Stockholm

Karolina Keyzer, 44 år, har anställts som ny stadsarkitekt i Stockholms Stad. Hon kommer närmast från Wingårdh Arkitektkontor där hon har varit anställd sedan 1997. Karolina är utbildad arkitekt från KTH och har tidigare arbetat hos Ove Hidermark Arkitektkontor och Rosenbergs Arkitektkontor. Hon tillträder tjänsten den 23 augusti.

– Som stadsarkitekt kommer Karolina Keyzer att ha en nyckelroll i utformandet av framtidens Stockholm. Stadsarkitektens roll blir allt viktigare och jag ser fram emot att arbeta med Karolina Keyzer i hennes viktiga arbete som bl.a. kommer att inbegripa en ny arkitekturstrategi för Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

 – Det är med stor glädje jag efter sommaren tar mig an det viktiga uppdraget som stadsarkitekt i Stockholms Stad. Just nu är många processer igång där Stockholms unika karaktär kommer att tillföras nya lager. Det är en fantastisk uppgift att få delta i arbetet där staden behåller och utvecklar en stadsbild i världsklass, säger Karolina Keyzer.

– Stockholms stad är i stor förvandling med många stora projekt som påverkar stadens utseende. Därför är det viktigt att Stockholms stad satsar på att få nya impulser utifrån. Karolina Keyzer är därför ett bra val, hon har bred erfarenhet och stor kunskap från många viktiga projekt runt om i Sverige, säger stadsbyggnadsdirektör Susanne Lindh.

Stockholms förste stadsarkitekt var Nicodemus Tessin d. ä. som tillträdde år 1661.


Kontor blir bostäder på Södermalm

Ett tidigare kontorshus på Ragvaldsgatan kommer att byggas om till bostäder. Stockholms stad säljer det tomma kontoret till Totila i Skandinavien AB som kommer ansvara för ombyggnaden. Köpeskillingen är 35,6 miljoner kronor och omfattar 1200 kvadratmeter.

– Detta är en del i Stockholms stads arbete med att bygga om centrala kontor till bostäder. Fastigheten byggdes en gång som lägenheter och får nu tillbaka sin ursprungliga användning. Varje ny bostad i Stockholm är mycket välkommen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Jag ser mycket positivt på ombyggnader av kontor till bostäder i centrala lägen. Genom att föregå med gott exempel uppmuntrar staden andra att också komplettera kontorslokaler med bostäder. Ett exempel på detta är Cityinitiativet mellan staden och fastighetsägarna i City, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).  

Cityinitiativet är ett samarbetsprojekt som syftar till fler bostäder i City och därmed mer liv under dygnets alla timmar.


Nytt poliskontor öppnar i Storvreten

Polisstyrelsen tog under förra året beslut om att öppna 12 nya poliskontor i Stockholms län utöver de 15 som redan finns. Idag öppnas kontoret i Storvreten i Tumba, av polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Under mandatperioden kommer Stockholms län totalt att få 27 nya poliskontor i de områden där närvaron av poliser hitintills varit låg. Idag är det Storvretens tur att få ett kontor med sex nya poliser, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Närvarande poliser är en otroligt viktig del i att både förebygga och klara upp brott. Tack vare alliansens rekordsatsning på poliser kan nu fler stockholmare känna sig trygga på gator och torg och i sina hem, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)


125 nya studentlägenheter

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att börja arbetet för 125 nya studentlägenheter vid Tallkrogens tunnelbanestation. De nya lägenheterna planeras att bli hyresrätter och dessutom ska nya butikslokaler tillföras.

– Stockholm växer som studentstad och vi behöver bygga fler studentlägenheter. Jag är mycket glad att fatta beslut om att bygga 125 nya studentlägenheter i detta tunnelbanenära läge, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Byggstart planeras till 2011. Byggherre är Byggnads AB Abacus.