Tryggare Stockholm med fler poliser

Med anledning av regeringens besked i dag att tillföra 780 miljoner kronor till polismyndigheten för innevarande år och 1,1 miljarder kronor för 2010 vill Kristina Alvendal (M), ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län, ge följande kommentar:

– Regeringen säkerställer i och med detta att målsättningen 20 000 poliser i landet år 2010 uppnås, något som för Stockholms del innebär att vi under mandatperioden får över 1700 polisaspiranter till länet.

– 2010 kommer antalet poliser i länet att vara det högsta någonsin, 5699 stycken. Det gör att vi kan fortsätta våra satsningar, bland annat att öppna lokala poliskontor och även få flera mobila poliskontor, säger Kristina Alvendal (M).

– De utmaningar som Stockholmspolisen har att hantera i form av till exempel demonstrationer, stora evenemang och fotbollsmatcher gör förstärkningen av poliskåren extra viktig för oss. Tack vare denna historiska satsning på polisens verksamhet har vi redan nu fått ett tryggare Stockholm än vad vi hade 2006, säger Kristina Alvendal (M).

Statistik
Totalt antal poliser i Stockholms län under mandatperioden:
2006 – 4792 poliser
2007 – 4966
2008 – 5150
2009 – 5388
2010 (prognos) – 5699

Poliskontor:
I Stockholms län finns i dag 16 lokala poliskontor i områden där brottsligheten och otryggheten sammantaget är som störst i länet. Med början nu under hösten 2009 öppnas ytterligare 12 kontor, bl a i Slussen, på Medborgarplatsen, i Rissne, Orminge och Älvsjö. Mobila poliskontor finns på helgnätter vid Stureplan och Medborgarplatsen där de beräknas ha minskat brottsligheten med ca 30 procent. Ett mobilt kontor finns även i Roslagen och som båtar i skärgården under sommaren.