VAR I HUNDAN SKA MAN BYGGA NYA LIVSMEDELSBUTIKER?

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 15 februari 2024.

”Nä, nu blir jag arg. När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka, och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka, när i hundan ska jag då dricka sockerdricka?”

Citatet från Emil i Lönneberga påminner om hur det känns att jobba med livsmedelsetableringar i Sverige idag. Alla pratar om vikten att göra något åt de höga matpriserna, men förutsättningarna runt omkring i våra städer saknas nästan helt. Det är helt enkelt en konsekvens av hur vi planerar och bygger våra städer. Det är också en konsekvens av att lagen tillåter att man utesluter möjligheten att sälja livsmedel i en annars ändamålsenlig butikslokal.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.