Tystnadskulturen brer ut sig

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 23 november 2023.

Kommunerna bryter regelmässigt mot lagen. Fastighetsutvecklarna knyter näven i fickan.
Kristina Alvendal funderar på om det är dags att utforma ett tillsynsansvar så att kommunerna inte längre kan missbruka sin ställning.

Utdrag ur krönikan:

Under alla år i fastighetsbranschen har jag otaliga gånger stött på det faktum att de privata bolagen som bygger och utvecklar en kommun inte vågar opponera sig eller framföra synpunkter på direkta fel som kommunen gör i sin roll som planmonopolist.

Lyssnar man på en del politiska företrädare får man lätt uppfattningen att dessa ”mångmiljardföretag” utnyttjar kommunerna och att de måste stoppas. Den verkliga sanningen är att många privata fastighetsutvecklare ofta hamnar i underläge gentemot kommunerna.

[…]

Det är därför dags att utforma ett tillsynsansvar så att kommunerna inte kan missbruka sin ställning och bidra till både fördyringar och förseningar. Och visst vore det en intressant tanke att om en och samma kommun får ett visst antal fällningar i ett tillsynsförfarande så förlorar den kommunen sitt planmonopol. Lek med tanken! Kanske kan följderna av detta bli större än att ständigt försöka förändra och förbättra delar i lagstiftningen. Då kommer det att finnas ett incitament för byggherrarna och fastighetsbolagen att sluta knyta näven i byxfickan.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.