Järvalyftet inspiration för fransk stadsutveckling

Under gårdagen tog Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd, emot Dominique Perben, parlamentsledamot och tidigare justitieminister i Frankrike, som besökte Stockholm och Tensta på president Sarkozys uppdrag. Sarkozy har gett Perben i uppdrag att ta fram förslag för att utveckla förorterna i Frankrike. Inspiration ska hämtas från ”de bästa exemplen i utlandet”. Utöver Stockholm besöker Perben Amsterdam och Barcelona.

– Det är smickrande att Stockholm är en av tre utvalda städer och det är också ett kvitto på att vår bostads- och integrationspolitik ligger i den europeiska framkanten. Oftast uppmärksammas bara problemen på hemmaplan, men vi har faktiskt mycket att vara stolta över, till exempel Järvalyftet, stadens investeringar i stadsdelarna runt Järvafältet, som gjorde stort intryck på Dominique Perben, säger Kristina Alvendal (m).

– Perben visade ett särskilt intresse för det helhetsgrepp vi tar. Järvalyftet är unikt på så sätt att vi vill bryta människors utanförskap och otrygghet genom att investera parallellt i bland annat stadsbyggnad, utbildning och företagande, säger Kristina Alvendal (m).

Järvalyftet är en långsiktig investering som ska skapa bestående förbättringar i stadsdelarna kring Järvafältet.