Ett ben i varje läger

Artikel i Fastighetstidningen, skriven av David Grossman i September 2018.

I politiken lärde sig Kristina Alvendal att medla och hon fick inblick i fastighetsfrågor. Nu är uppdraget att föra samman politik med fastighetsägare i utbyggnaden av kontor och bostäder i Värtahamnen.

Fortsätt läsa (du dirigeras om till artikeln):

http://fastighetstidningen.se/ett-ben-i-varje-lager/