Kraftig ökning av nybyggda bostäder 2010

Idag presenterar SCB att bostadsbyggandet fördubblats under första halvåret 2010. För Stockholms stad innebär detta att 2278 bostäder påbörjats hittills jämfört med 1 441 under samma tid förra året. Enligt SCB har bostadsbyggandet aldrig ökat lika fort som nu. Sedan förra valet har 17 000 bostäder påbörjats i Stockholm.

– Alliansen har målmedvetet arbetat med att öka byggandet i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska bli en stad som unga kan flytta hemifrån i. Dagens siffror från SCB visar att vi är en bra bit på väg. Alliansen vill fortsätta med att bygga minst 15 000 nya bostäder under de kommande åren, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

SCB:s siffror finns här.


Pilotprojekt för ungdomsbostäder i Rinkeby

Idag fattar Alliansen beslut om att inleda ett pilotprojekt för nya ungdomsbostäder. De uppemot 200 bostäderna byggs som designade moduler på ett tillfälligt bygglov i Rinkeby. Bostäderna kan vara inflyttningsklara redan i vinter. Vid dagens Stadsbyggnadsnämnd ges samtidigt ett uppdrag till Stadsbyggnadskontoret att hitta fler lämpliga platser för tillfälliga bygglov.

– Jag vill att Stockholm ska vara en stad där unga kan flytta hemifrån. Modulbostäder är ett sätt att snabbt skapa bostäder för unga. Jag vill arbeta med att utveckla fler platser för designade modulbostäder och samtidigt fortsätta det kraftiga bostadsbyggandet, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Beslutet fattas i Stadsbyggnadsnämnden och kontakter för eventuella samarbeten har redan tagits med modulhustillverkare och ungdomsnätverk som exempelvis jagvillhabostad.nu.


Stockholm får trädråd till skydd för gamla träd

Stockholm har ett världsunikt bestånd av gamla skyddsvärda ekar och även värdefull tallskog. Dessa träd saknar idag som regel något särskilt skydd. För att komma tillrätta med detta inrättas nu ett trädråd med en trädchef i staden.

– Stockholm växer och det innebär ett ökat behov av att noggrant se över och skydda våra värdefulla träd och skapa förutsättningar för nyplantering av framtidens grönbehov. Detta kommer att kräva ett nytt arbetssätt där stadens förvaltningar i högre utsträckning samarbetar så att större hänsyn tas till stadens grönska i stadsutvecklingsarbetet, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

– För att förstärka Stockholms grönska vill vi införa en trädchef och plantera minst 15 000 nya träd i Stockholm under de kommande fyra åren. Stadens parker och träd tillhör det som är mest värdefullt i Stockholm. Därför är det viktigt med ett starkt skydd, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Hänsyn till träden måste tas redan från början vid nybyggnation och det ska finnas en plan för var nya träd ska planteras. Träden ska ges förutsättningar att fortsätta leva och växa till sig långsiktigt, säger borgarrådet och ordföranden i exploateringsnämnden Joakim Larsson (M)

(mer …)


Dags att ta krafttag mot våldet i Botkyrka

Våld och kriminalitet eskalerar i Botkyrka kommun. Innan sommaren bjöd Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal in Botkyrkas kommunledning till ett möte för att efterhöra hur de ska arbeta för att stävja brottsligheten vid den kommunala fritidsgården Ungdomens hus och tillsammans med polisen åstadkomma en trygg miljö för ungdomarna i Fittja. Men kommunen har inte återkommit.

– Kommunledningen i Botkyrka har inte ens svarat på min inbjudan. Min slutsats är därför att Botkyrka kommun inte tar det eskalerade våldet på allvar. Därför besöker jag Botkyrka idag och träffar polisen och representanter för Alliansen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Jag är enormt bekymrad över det våld vi ser vid Ungdomens hus i Fittja. Sedan mitt öppna brev har ännu en skottlossning ägt rum i närheten av Ungdomens hus. I detta fall blev två ungdomar skottskadade framför sina vänner. Kommunens tunghäfta ökar otryggheten i Fittja, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Idag träffar jag polisen och Alliansens representanter i Botkyrka för att diskutera hur tryggheten kan öka för de boende i området. Istället för att vara passiva, som Botkyrkas kommunledning, visar Alliansen att vi agerar mot våldet, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

(mer …)


17 000 nya bostäder i Stockholm

Efter fyra års alliansstyre i Stockholm är resultatet 17 000 nya bostäder enligt siffror från Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK) som presenterats i dag. Moderaternas vallöfte var 15 000.

– Vi lovade 15 000 nya bostäder och jag är mycket glad att vi tillsammans lyckats överträffa detta med 2 000 fler bostäder. Det betyder en större möjlighet för fler ungdomar att flytta hemifrån och stå på egna ben, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Alliansen storsatsar på nya och fler bostäder. För att inte bostadsbyggandet skulle drabbas extra hårt av finanskrisen genomförde vi en byggoffensiv som gav ett ökat byggande med mindre byråkrati, mer resurser och krafftfullt samarbete med byggbranschen och fastighetsägarna. Det är en ansvarsfull politik för fler bostäder, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Av de 17 000 nya bostäderna är 6 500 hyresrätter, 10 000 bostadsrätter och resten småhus.