Moderaterna kräver att Riksteaterns klotter- och graffitivägg stängs ner

Klotter och vandalisering är ett stort problem i Stockholm. Det är inte bara dyrt att sanera utan det förfular också vår stad och förstör bostadsområden och kollektivtrafiken. Moderaterna i Stockholm ställer sig därför mycket kritiska till Riksteaterns klotter- och graffitivägg som uppmuntrar skadegörelse i det offentliga rummet. Moderaterna kräver att Riksteatern stänger ner klotter- och graffitiväggen.

– Nolltolerans och 24-timmarsgaranti mot klotter och nedskräpning är viktiga vapen från stadens sida. En stad utan klotter, skadegörelse och nedskräpning har stor betydelse för stockholmarnas trygghet, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (M).

– Det kostar SL varje år över 100 miljoner kronor att återställa efter skadegörelse. Det är pengar som SL hade kunnat använda för att förbättra trafiken ytterligare. Varje tåg som står stilla på grund av skadegörelse och vandalism betyder att någon kommer för sent till jobb, skola eller annat, säger Christer Wennerholm, trafiklandstingsråd (M).

– Den rödgröna oppositionen är oenig när det gäller klotterhanteringen. Miljöpartiet vill införa legala klotterväggar vilket saboterar framgångsrika insatser mot klotter och skadegörelse. Jag förväntar mig att Carin Jämtin (S) tar avstånd från Miljöpartiets förslag, säger Ulla Hamilton (M).

Stockholm stad har nolltolerans när det gäller klotter och lägger tillsammans med SL 200 mkr varje år på att sanera klotter. Genom Samverkansgruppen mot klotter samarbetar Stockholms Stad samt en lång rad kommuner i länet nära samman med SL, Polis, Banverket, Vägverket, Fortum Distribution AB och andra anläggningsägare för att stävja och motverka den skadegörelse klotter innebär.


Nya marknadsplatser lyft för Stockholms gatumiljö

Stockholm får framöver sex nya platser för gatumarknader. Tanken är att skapa en trygg och trevlig stad med ett mer levande gatuliv. De nya marknaderna kommer att ha olika profil och kommer att kunna erbjuda bland annat konst, antikviteter, kläder och loppis.

– En marknad är en mötesplats som ger människor en naturlig anledning att gå längs med gator där de sällan går annars eller besöka nya stadsdelar. Folklivet gör att staden känns både trevligare och tryggare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarådet Kristina Alvendal (M).

– Marknaderna blir en chans för olika stadsdelar att profilera sig på olika sätt. Blasieholmstorg som ligger nära de stora auktionsfirmorna skulle kunna vara en bra plats för en antikmarknad och i Södermalmsallén skulle man exempelvis kunna satsa på konst, säger Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Klart för 700 nya studentlägenheter på Lappis

Mellan 650 och 700 nya studentlägenheter på Lappkärrsberget är på väg att bli verkligehet. Vid nästa sammmanträde med stadsbyggnadsnämden antas en startpromemoria för planläggning av ett stort antal studentbostäder i bästa läge invid Stockholms Universitet.

– De nästan 700 nya studentbostäderna vid Lappis kommer att bli ett rejält tillskott till dagens 2 200 studentlägenheter. Om Stockholm ska kunna vara en studentstad i världsklass är det absolut grundläggande att studenterna ska kunna hitta ett bra boende, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– De nya bostäderna är del av vårt studentpaket med över 4 000 nya studentbostäder i Stockholms stad under nästa mandatperiod. Parallellt med ökad nybyggnation arbetar vi med flexibla lokaler som kan byggas om till studentbostäder, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M).


Byggstopp med Miljöpartiet

Idag säger sig miljöpartiets Yvonne Ruwaida presentera platser som miljöpartiet vill bygga på, främst gäller det Södermalm, Östermalm och Bromma. En genomgång av siffror och platser visar att partiet bluffar. Miljöpartiet har sedan valet röstat nej till 7 556 nya bostäder. I de nämnda stadsdelarna fördelar sig avslagen såhär: Södermalm -355 bostäder, Östermalm -1 015 bostäder och Bromma -875 bostäder.  

– Att hävda att miljöpartiet vill bygga stämmer inte med verkligheten. Sedan valet 2006 har de motarbetat 7 556 nya bostäder, där mer än 15 000 stockholmare skulle kunna bo. De som tydligast drabbas av Miljöpartiets ovilja att bygga är unga som tvingas att bo kvar hemma. Att inte låtsas om detta för att valet närmar sig är inte hederligt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Om miljöpartiet menar allvar med först rösta emot tusentals lägenheter och sedan hitta annan plats för dem på Södermalm eller Östermalm så är det mark motsvarade Tanto eller Gärdet som behövs. Det är ett mycket dåligt och märkligt sätt att vilja bygga på, säger Kristina Alvendal (M).