Dags att ta krafttag mot våldet i Botkyrka

Våld och kriminalitet eskalerar i Botkyrka kommun. Innan sommaren bjöd Polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal in Botkyrkas kommunledning till ett möte för att efterhöra hur de ska arbeta för att stävja brottsligheten vid den kommunala fritidsgården Ungdomens hus och tillsammans med polisen åstadkomma en trygg miljö för ungdomarna i Fittja. Men kommunen har inte återkommit.

– Kommunledningen i Botkyrka har inte ens svarat på min inbjudan. Min slutsats är därför att Botkyrka kommun inte tar det eskalerade våldet på allvar. Därför besöker jag Botkyrka idag och träffar polisen och representanter för Alliansen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Jag är enormt bekymrad över det våld vi ser vid Ungdomens hus i Fittja. Sedan mitt öppna brev har ännu en skottlossning ägt rum i närheten av Ungdomens hus. I detta fall blev två ungdomar skottskadade framför sina vänner. Kommunens tunghäfta ökar otryggheten i Fittja, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Idag träffar jag polisen och Alliansens representanter i Botkyrka för att diskutera hur tryggheten kan öka för de boende i området. Istället för att vara passiva, som Botkyrkas kommunledning, visar Alliansen att vi agerar mot våldet, avslutar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Bakgrund
Under mandatperioden har 27 nya poliskontor öppnats i Stockholms län tack vare alliansens rekordsatsning på polisen. Under 2007 öppnades ett lokalt poliskontor i Fittja med sex nya poliser på plats för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fittja. Totalt har antalet poliser i Stockholms län ökat med över 900 stycken under sedan alliansen tog över 2006.