Norra Djurgårdsstaden Innovation invigt av H.K.H. Kronprinsessan Victoria

I dag har H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigt Norra Djurgårdsstaden Innovation i Värtahamnen. Invigningen markerade starten för miljöprofileringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Vid invigningen undertecknades också det så kallade världsklassavtalet av finansborgarrådet Sten Nordin samt branschföreträdare. Världsklassavtalet innebär att de företag som ska verka i Norra Djurgårdsstaden ställer sig bakom de höga miljöambitionerna för stadsdelen.

– Jag är glad att H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigt Norra Djurgårdsstaden Innovation. En bättre inledning av Stockholm som europeisk miljöhuvudstad kan jag inte tänka mig, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Med världsklassavtalet visar vi att det är möjligt att kombinera tillväxt med kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Stockholms miljöprofilsområden är världskända exempel på hur innovativa och effektiva strategier kan förena stadsutveckling med miljöhänsyn. Städers arbete för ett bättre klimat gör skillnad. Lokala insatser för en bättre miljö har stor effekt då de relativt snabbt får genomslag i medborgarnas vardag, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden är en viktig del av ett Stockholm i världsklass. Det står högst upp på min agenda att fortsätta förstärka vårt miljö- och klimatarbete och därmed behålla och utveckla Stockholms tätposition när det gäller hållbar stadsutveckling, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Med Norra Djurgårdsstaden ska Stockholm bli världsbäst på hållbar arkitektur. Vi går nu från en förorenad industrihamn till ren vattennära stadsdel. Området ska bli ett grönt föredöme som kombinerar ett rikt stadsliv med ett spännande och variationsrikt utseende, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Stockholms stad har utsett Norra Djurgårdsstaden till ett av tre miljöprofilsområden. Norra Djurgårdsstaden ingår också som ett av 18 projekt i världen i Climate Positive Development Program – ett globalt klimatprogram som initierats av Clinton Climate Initiative.

Norra Djurgårdsstaden Innovation är tänkt att bli en arena för kunskapsutbyte och nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. Här kommer näringsliv, akademi och offentlighet att tillsammans driva och visa utvecklingsprojekt som ska bidra till att nå de högt ställda miljömålen. Norra Djurgårdsstaden Innovation ska också vara ett verktyg för att marknadsföra svensk miljöteknik internationellt.

Norra Djurgårdsstaden Innovation ska:

  • främja utveckling och tillämpning av miljöteknik och systemlösningar för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.
  • vara en mötesplats för att knyta kontakter, planera, genomföra, utvärdera och forska på hållbara lösningar som prövas i Norra Djurgårdsstaden.
  • bidra till att visa att Stockholm och Sverige har ett unikt och bevisat kunnande inom hållbar stadsutveckling.

Norra Djurgårdsstadens hemsida:
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden

Innovation på webben:
www.stockholmroyalseaport.com/innovation

Följ projektet på Twitter:
www.twitter.com/royalseaport

Bilder och illustrationer på Flickr:
www.flickr.com/norradjurgardsstaden