Vallöftet håller: snart 15 000 lägenheter i Stockholm sedan 2006

Under 2009 påbörjades 2 673 lägenheter i Stockholms stad. Totalt har det nu byggts 14 673 lägenheter sedan valet 2006 vilket innebär att majoritetens vallöfte med 15 000 nya bostäder under mandatperioden kommer att uppnås i god tid före valet.

– Byggandet i Stockholm har varit starkt genom hela mandatperioden. Det känns bra att kunna leverera 15 000 nya lägenheter till stockholmarna både i nya lägen och genom att se till att fler kan bo i de mest attraktiva stadsdelarna, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

– Av alla de lägenheter som påbörjades totalt i hela Sverige förra året låg var tredje i Stockholms stad. Trots den tuffare konjunkturen byggdes 1770 nya hyresrätter här under förra året. Det motsvarar drygt två tredjedelar av de nya lägenheterna totalt i staden, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

Påbörjade lägenheter under mandatperioden

Påbörjade lägenheter under mandatperioden

Källa: USK