Staden erbjuder bostadshus till försäljning

Stockholms stad erbjuder via de tre kommunala bostadsbolagen bostadshus till försäljning. Sammanlagt handlar det om cirka 5200 lägenheter i söder- och västerort. I dag går information ut till både köpare och berörda hyresgäster.

– Bostäderna som nu erbjuds till försäljning ligger i områden där de kommunala bostadsbolagen är väldigt dominerande. De kommunala bostadsbolagen kommer fortfarande att finnas kvar och tillsammans med eventuella nya hyresvärdar ta ansvar för områdena. Med försäljningsintäkterna kan viktiga satsningar på upprustning av ytterstadsområden och nya bostadsområden göras, säger Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd.

– Vi ställer höga krav på en eventuell köpare: de ska ha väldokumenterad god erfarenhet av förvaltning av bostadsfastigheter i Sverige, vara ansvarstagande och långsiktiga i sitt ägande av bostadsfastigheter. Köparen ska också ha tydligt kundfokus i sin bostadsförvaltning och en uttalad ambition att bidra till utvecklingen av berörda områden. Vi förutsätter också finansiell stabilitet i bolaget, säger Kristina Alvendal (m).

– Bostadsbolagen har fått ett tydligt uppdrag att aktivt förvalta sina bostäder. Det kan innebära köp, försäljning, ombyggnation eller nyproduktion. I det här fallet handlar det om försäljning, där vi också kan tänka oss att byta fastigheter med köparen. Under lång tid har tre av Sveriges största bostadsbolag haft köp- eller säljstopp beroende på styre i Stadshuset, det är inte ett seriöst sätt att förvalta fastigheter. De nya direktiven innebär ett bättre boende för hyresgästerna och en bättre förvaltning av stockholmarnas egendom, säger Kristina Alvendal (m).