Skärholmen startar arbete för ökad trygghet

Idag beslutar stadsdelsnämnden i Skärholmen om en åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen. Arbetet ska komma tillrätta med den otrygghet som de boende upplever i centrum och bostadsområden.

– Tanken är att goda erfarenheter från Järvalyftet ska spridas till andra delar av staden. Jag tycker att det är utmärkt att stadsdelen nu tar initiativ till ett arbete för att öka tryggheten och bidra till att göra hela Stockholm attraktivt för alla, säger Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd.

– I de fyra Skärholmsstadsdelarna uppfattar en så stor majoritet som över 80 procent av de boende brottsligheten som ett problem. Det är inte acceptabelt. Därför vill vi nu sätta igång ett trygghetsskapande arbete i Skärholmen. Det är givetvis en fördel att vi kan följa arbetet med Järvalyftet och lära av erfarenheterna där, säger Andrea Femrell (m), moderaternas gruppledare i Skärholmen.

Åtgärdsplanen har utarbetats utifrån en trygghetsundersökning som gjorts bland boende i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg under 2007. De boendes synpunkter har kompletterats med brottsstatistik. En likadan undersökning utgjorde bakgrundsmaterial inför Järvalyftet, där arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågått i ett år inom Svenska Bostäder.