Nya marknadsplatser lyft för Stockholms gatumiljö

Stockholm får framöver sex nya platser för gatumarknader. Tanken är att skapa en trygg och trevlig stad med ett mer levande gatuliv. De nya marknaderna kommer att ha olika profil och kommer att kunna erbjuda bland annat konst, antikviteter, kläder och loppis.

– En marknad är en mötesplats som ger människor en naturlig anledning att gå längs med gator där de sällan går annars eller besöka nya stadsdelar. Folklivet gör att staden känns både trevligare och tryggare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarådet Kristina Alvendal (M).

– Marknaderna blir en chans för olika stadsdelar att profilera sig på olika sätt. Blasieholmstorg som ligger nära de stora auktionsfirmorna skulle kunna vara en bra plats för en antikmarknad och i Södermalmsallén skulle man exempelvis kunna satsa på konst, säger Kristina Alvendal (M).

Bakgrund
Kristina Alvendal uppdrog under vintern åt Fastighetskontoret att undersöka vilka platser som kunde komma i fråga för gatumarknader. Fastighetskontoret har undersökt vilka platser som är lämpliga och kontaktat marknadsaktörer som är intresserade att driva marknad på de aktuella platserna. Resultatet blev att Blasieholmstorg kommer att utvecklas som antikmaknad, Södermalmsallén som konstmarknad och loppis, Kulturhuset som ung designmarknad, Järnvägsparken som handelsmarknad, Åsö vuxengymnasium som bytesmarknad och Mariatorget som konstmarknad.