2010 års polisstipendier utdelade i stadshuset

I dag har polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M), socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) och länspolismästaren Carin Götblad delat ut 2010 års polisstipendier.

475 000 kronor fördelat på 18 stipendier delas ut till anställda inom polisen, för att uppmuntra och utveckla det vardagliga arbetet inom polisen. Syftet är att stimulera polispersonal och civilanställda till studier inom brottsförebyggande verksamhet. Stipendierna används företrädesvis till studieresor.

– Det är oerhört glädjande att få uppmuntra och motivera till goda verksamheter som bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet inom polisen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Polisen och socialtjänsten samarbetar allt bättre. Många unga med sociala problem är idag även kända av Polisen. Gemensam kunskap är en viktig del i Stockholms förebyggande arbete, säger socialborgarrådet Ulf Kristersson (M).

– Vi har flera exempel på hur polisstipendierna har inneburit att vi har hittat nya sätt att lösa de problem som vi dagligen står inför i vårt arbete. Att hämta inspiration från och lära av andra är avgörande för att vi ska kunna utveckla samhällets brottsförebyggande insatser, säger länspolismästare Carin Götblad.

(mer …)


Stockholms första barnbänkar invigda

Barnbänkar i SkinnarviksparkenI dag måndag den 7 juni, har Skinnarviksparkens nya barnbänkar invigts av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Bänkarna i barnstorlek placeras i en av Södermalms mest populära parker som besöks av ett stort antal stockholmare, barn och vuxna, varje vecka.

– Inte sedan tidigt 1900-tal har det bott så många barn i Stockholm som det gör nu. Barnbänkarna är ett exempel på hur barnen tas med i planeringen när vi skapar en stadsmiljö där både barn och vuxna kan trivas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

200 barnbänkar placeras ut på olika platser i Stockholm inför sommaren. Bakgrunden är bland annat utvecklingen att många barnfamiljer bor kvar inne i staden och därför efterlyser lugna, gröna och barnvänliga stadsmiljöer.

(mer …)