2010 års polisstipendier utdelade i stadshuset

I dag har polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M), socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) och länspolismästaren Carin Götblad delat ut 2010 års polisstipendier.

475 000 kronor fördelat på 18 stipendier delas ut till anställda inom polisen, för att uppmuntra och utveckla det vardagliga arbetet inom polisen. Syftet är att stimulera polispersonal och civilanställda till studier inom brottsförebyggande verksamhet. Stipendierna används företrädesvis till studieresor.

– Det är oerhört glädjande att få uppmuntra och motivera till goda verksamheter som bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet inom polisen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Polisen och socialtjänsten samarbetar allt bättre. Många unga med sociala problem är idag även kända av Polisen. Gemensam kunskap är en viktig del i Stockholms förebyggande arbete, säger socialborgarrådet Ulf Kristersson (M).

– Vi har flera exempel på hur polisstipendierna har inneburit att vi har hittat nya sätt att lösa de problem som vi dagligen står inför i vårt arbete. Att hämta inspiration från och lära av andra är avgörande för att vi ska kunna utveckla samhällets brottsförebyggande insatser, säger länspolismästare Carin Götblad.

Exempel på stipendier 2010:

  • Studieresa till USA, sökt av Länskriminalpolisen NOVA som arbetar med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten i Stockholms län och förhindra ungdomar från att gå med i kriminella nätverk.
  • Studieresa till England, sökt av kriminaljouren på Södermalm. Syftet med denna resa är att utveckla förhörstekniken som är en grund för en lyckad utredning.
  • Studieresa till USA, sökt av utredare samt kriminologer på familjevåldsgruppen i City. Syftet med denna resa är att utveckla kompetensen inom området stalking / olaga förföljelse.
  • Studieresa till Norge, sökt av tvärgruppen som representerar ungdomsfrågor i myndigheten. De ska studera Oslos förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet och önskar att vidareutveckla samt finna lösningar inom området.