Stockholms första barnbänkar invigda

Barnbänkar i SkinnarviksparkenI dag måndag den 7 juni, har Skinnarviksparkens nya barnbänkar invigts av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M). Bänkarna i barnstorlek placeras i en av Södermalms mest populära parker som besöks av ett stort antal stockholmare, barn och vuxna, varje vecka.

– Inte sedan tidigt 1900-tal har det bott så många barn i Stockholm som det gör nu. Barnbänkarna är ett exempel på hur barnen tas med i planeringen när vi skapar en stadsmiljö där både barn och vuxna kan trivas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

200 barnbänkar placeras ut på olika platser i Stockholm inför sommaren. Bakgrunden är bland annat utvecklingen att många barnfamiljer bor kvar inne i staden och därför efterlyser lugna, gröna och barnvänliga stadsmiljöer.

Skinnarviksparken
Parken anlades på 1910- och 20-talet och är präglad av den tidens ideal, att den ursprungliga naturen skulle bevaras i möjligaste mån. I parken finns stor biologisk mångfald som glasbjörk, spärralm, hassel, ädelgran och blågran samt ett rikt fågelliv. Dessutom finns en liten lekplats, gräsytor, berghällar och sittplatser.

Bilder från invigningen, fria för publicering:
Barnbänkar Skinnarviksparken 1
Barnbänkar Skinnarviksparken 2

En film från invigningen: