Visionen för Nya Klara

nya-klara-061022.jpgI dag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal visionen för Nya Klara. Vilken miljö ska möta framtida besökare till Stockholm? Hur skapar vi en ny, modern och fungerande stadsdel i enlighet med Stockholmstraditionen?

– Vi har en vision om ett Stockholm som håller ihop och som växer. Visionen för Nya Klara är ett tydligt exempel på det som staden jobbar med – omvandlandet av gamla industriområden till nya attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Gamla, fula sår i vår stad blir levande stadsdelar  – precis som vi nu förändrar Norra Djurgårdsstaden och Norra Station. Vi vill att Nya Klara ska harmonisera med sin omgivning. Byggnaderna ska bli en naturlig fortsättning av den befintliga bebyggelsen, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Nya Klara ger en historisk möjlighet att skapa ett levande city med både butiker, restauranger och bostäder. Området får de kvalitéer som vi vet att stockholmarna eftertraktar, ett rikt stadsliv och närhet till vatten och grönska, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Vid pressträffen presenterades en ny vision och strategi för en mer trivsam miljö i en av de mest strategiskt viktiga stadsdelarna i innerstaden. Visionsbilderna är framtagna av arkitekter i samverkan med Stadsbyggnadskontoret och Jernhusen.

Nedan finns en PDF som innehåller de bilder som visades vid pressträffen.
Nya Klara