Stockholmspolisen 2010: 24-timmarsgaranti vid inbrott

När den borgerliga alliansen presenterar Stockholmspolisens verksamhet för 2010 fortsätter både satsningen på fler poliser och på att förbättra servicen till medborgarna.

– Vi inför en 24-timmarsgaranti vid inbrott, vilket innebär att polisen ska göra en brottsplatsundersökning inom den tiden. Ett inbrott i hemmet är mycket integritetskränkande och ett brott polisen måste ta på stort allvar. Dessutom är det viktigt att informationen samlas in tidigt, innan viktiga spår försvinner eller förstörs, för att kunna ha möjlighet att klara upp brottet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Den som ringer stockholmspolisen via 112 ska få svar efter maximalt 15 sekunder. Att sätta ett tydligt mål gör att medborgarna ska kunna känna sig trygga med att hjälp finns ett telefonsamtal bort och att de vet vad de har rätt att förvänta sig av polisen, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Exempel på övriga satsningar i budgeten för 2010:
•    207 miljoner kronor extra att satsa både på att förbättra verksamheten och på rekordmånga 478 aspiranter som kommer till Stockholm nästa år. Under mandatperioden beräknas 1700 aspiranter komma till Stockholm och antalet poliser i länet har under samma tid totalt blivit drygt 900 fler.

•    Tydliga mål införs för hur rapportskrivning ska gå till. En effektivare handläggning när brott begås leder till att fler medborgare får hjälp och service av polisen varje dag.

•    Insatserna mot narkotikamissbruk bland unga stärks. Särskilda insatser riktas mot langning.

Antal poliser
Totalt antal poliser i Stockholms län under mandatperioden:
2006 – 4792 poliser
2007 – 4966
2008 – 5150
2009 – 5388
2010 – 5699