Vällingby Parkstad blir en ny och unik stadsdel i Stockholm

Vid en presskonferens i dag presenterade Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, tillsammans med byggherren Sveafastigheter och arkitekt Ulf Gillberg visionen för den nya stadsdelen Vällingby Parkstad. Unikt med projektet är att de som flyttar in kommer att kunna köpa råyta där de sedan skapar sitt eget boende eller kontor i samarbete med arkitekten. Metoden för hur den nya stadsdelen planeras och byggs har aldrig tidigare använts i Sverige.

– Vällingby Parkstad blir ett levande område med stadslika kvarter, nära både tunnelbanan och naturen. I den nya stadsdelen skapar vi möjligheter för stockholmarna att utforma sitt eget boende i en miljö med bra kommunikationer och service. Förslaget innebär också ett steg framåt för Stockholm som promenadstad genom att Vällingby Centrum länkas samman med Blackeberg, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M).

Råcksta, som har rymt Vattenfalls kontor i 50 år, ska utvecklas från ett kontorsområde till den levande stadsdelen Vällingby Parkstad. Den nya stadsdelen moderniserar den ursprungliga ABC-stadens idé om att integrera funktionerna Arbete, Boende och Centrum. Namnet Vällingby Parkstad anknyter till Vällingby som var den första ABC-staden och fick världsrykte på 1950-talet

– I Vällingby Parkstad uppgraderar vi den ursprungliga ABC-idén för att möta 2000-talets villkor för arbete, boende, familjeliv, sätt att leva och umgås och krav på service. Den nya stadsdelen kommer att utformas på ett sätt som tillåter människor att vara med i utvecklingen. Precis som i stadsdelen Borneo Sporenburg i Amsterdam kommer vi att ge stort utrymme för idéerna hos de människor som vill bo, arbeta och leva här. Detta kommer att ge en levande och annorlunda stadsdel med spännande arkitektur – en vision om ABC 2.0, säger Simon de Château, VD på Sveafastigheter.

– Vällingby Parkstad planeras på ett unikt sätt som vi tror kommer att attrahera människor som vill uttrycka sin individualitet. Vi gör det möjligt att hyra eller köpa en råyta i både de befintliga kontorshusen och det nya stadsradhusområde som planeras. Sedan är det fritt fram för människor att planera den egna bostaden eller arbetsplatsen tillsammans med fastighetsutvecklare, arkitekter och byggare. De bärande idéerna är att uppgradera ABC-visionen, addera det fria valet och människors egen kreativitet. Vi som har utvecklat visionen är övertygade om att det ger en levande stadsdel och bidrar till social hållbarhet, säger Ulf Gillberg, Gillberg Arkitekter.

Bakgrund
Stadsdelen ska stå färdig om fem år och rymma 3 000 stockholmare som kommer att bo, leva och arbeta där. En helt ny idé och metod för försäljning, uthyrning, planering och byggande kommer att användas som ger människorna ett större inflytande över sitt boende, sin arbetsplats och den omgivande miljön än någon annan stadsdel i Sverige.
Det unika konceptet för utvecklingen av Vällingby Parkstad ställer krav på en hög grad av interaktivitet. Ett viktigt verktyg för detta är www.vallingbyparkstad.se som publiceras i dag. Där finner du även högupplösta pressbilder på projektet.