Idag presenterar jag promenadstaden i New York

Idag presenterar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) Stockholms nya plan att bli en promenadstad i New York. Alvendal har blivit inbjuden av New Yorks borgmästare Michael Bloomberg till den internationella konferensen Walk21 som samlar goda exempel på gångvänliga städer världen över.

– Det känns otroligt roligt att en internationell storstad som New York vill lära sig av hur vi arbetar i Stockholm. Fokus ligger på skapandet av en tät, trygg och grön stad. Jag hoppas kunna inspirera men också ta med mig goda exempel på hur andra arbetar med gångvänliga städer, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Promenadstaden är namnet på den vision som Kristina Alvendal lanserade för framtidens Stockholm för ungefär ett år sedan. Stockholms nya översiktsplan fokuserar på hur staden kan växa på ett sätt som binder samman innerstad och ytterstad med nya attraktiva stadsmiljöer.


205 miljoner till unik miljösatsning på energieffektivisering

Under dagens pressträff i stadshuset presenterade stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal en rekordstor satsning på energieffektivisering av Stockholms stads fastigheter.

– Nu lägger vi 205 miljoner kronor på en unikt stor satsning på våra egna fastigheter. Dels ersätter vi oljeeldad uppvämning med alternativa energikällor med liten miljöpåverkan, dels minskar vi vämeåtgången med hela 30 procent, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Den här satsningen är en lysande affär, både för stockholmarna och för miljön. Samtidigt som vi släpper ut 12,5 procent mindre växthusgaser minskar vi driftskostnaderna med 12 miljoner per år, säger Kristina Alvendal (M).

Satsningen i siffror

  • Effektiviseringarna kostar 205 miljoner kronor.
  • Ett 60-tal fastigheter ingår i satsningen, bl a Stadshuset, Stadsteatern, Oscarsteatern och Nobelfabriken.
  • Ytan som effektiviseras är totalt ca 400 000 kvadratmeter.
  • Satsningen ska vara genomförd år 2012
  • Stockholms stads driftskostnader minskar med 12 miljoner kronor per år
  • Värmeanvändningen minskar med 30 procent per år, ca 14,5 GWh eller uppvärmningen av 1 000 villor.
  • Utsläppen av växthusgaser minskar med ca 3 000 ton per år, motsvarande en bilresa 395 varv runt jorden.

Här är Stockholms nya stadsdel: Norra stationsområdet

tors-torn-torsgatan.JPGPå kommande sammanträde med stadsbyggnadsnämnden fattar nämnden beslut om detaljplan för Norra stationsområdet, en helt ny stadsdel på gränsen mellan Stockholm och Solna med plats för 3 500 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

– I Norra stationsområdet bygger vi vidare på promenadstaden och skapar fler av de stadsmiljöer som så många stockholmare tycker om att bo och vistas i. Det blir en  stadsdel att trivas i där parker, bostäder, butiker, kontor och restauranger blandas, så att det finns människor i rörelse på gator och torg både på dagar och kvällar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Tors torn är två höga hus på ömse sidor av Torsgatan, som bildar en symbolisk port till Stockholm och kommer att ge identitet åt den nya stadsdelen. De är en blinkning åt Kungstornen på Kungsgatan och bygger vidare på traditionen att bygga högre i Stockholm vid infarterna till staden, vid brofästen eller som riktmärken, säger Kristina Alvendal (M).

– Norra stationsområdet kommer att byggas i etapper under de kommande femton åren och till slut knyta ihop Vasastan med Solna via Nya Karolinska sjukhuset. Min förhoppning är att det blir en stadsdel som många generationer av stockholmare kommer att växa upp i och både tycka om att bo i och besöka, säger Kristina Alvendal (M).


Om Västra city

En av de saker som gör Stockholm unikt är mötet mellan byggnader, grönska och vatten. Att kunna promenera och till och med bo alldeles intill vattnet mitt i en pulserande storstad är en speciell kvalitet som jag vill värna, vårda och utveckla. Idag är Norrmalm olyckligtvis kraftigt avskuret från Klara sjö och Barnhusviken genom en spårgrav och en motorled. Min ambition är att ge tillbaka stranden till stockholmarna, att läka såret i stadsväven och skapa mer stad för människor och mindre för maskiner.

Visionen om Västra city är i sin linda och vi har många stora utmaningar framför oss. Jag står för promenadstaden, en tät, levande stad med grönska, småskalighet och trygghet. I västra city kommer vi att kunna bygga just den staden. I den södra delen, där spårgraven är mycket bred och de omkringliggande husen stora och kraftfulla, kan man göra mer vågade tillägg. Längre norrut längs viken, där bostäderna är fler än kontoren och såret som trafiken skapar mer har karaktären av en rispa, kommer vi att kunna bygga lägre. Den kvalitet som utsikten skapar för de lägenheter som idag ligger närmast trafikapparaten är inget jag vill ändra på. Att däcka över spårgraven och motorleden handlar inte om att ändra stockholms siluett eller ”bygga bort” sådant som är bra. Det handlar om att skapa en mänskligare stad, med mer parkyta och fler strandpromenader.