Nya Årstafältet blir grön stadsmiljö

– I och med Arkipelag har vi fått ett mycket bra beslutsunderlag. Arkipelag skapar en grön och intressant stadsmiljö som kan bearbetas till att ytterligare binda samman stadsdelarna runt omkring. Dessutom gör det Årstafältet till en trevlig och tillgänglig plats med potential att bli en riktig ”Central park” för dem som bor i södra delen av Stockholm, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Vi tror att det här förslaget kan användas för att ge området en egen identitet och samtidigt skapa en känsla av samhörighet med intilliggande stadsdelar. Den nya stadsdelen vid Årstafältet kommer på ett naturligt sätt att sammankopplas med Årstadal, Liljeholmen, Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad som alla ligger i attraktiva lägen längst med tvärbanan, säger Kristina Alvendal (M).

Utformningen av Årstafältet är ett samarbetsprojekt mellan exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Juryns ordförande är Stadsarkitekt Per Kallstenius.

Mer information och bilder på det vinnande bidraget finns på: www.stockholm.se

Juryns motiveringar

Första pris
Arkipelag bygger på en övertygande och saklig analys av platsens förutsättningar och gestaltar ett konkret stadsbyggnadsförslag av hög arkitektonisk klass med originella drag som inspirerar till fortsatt planeringsarbete. Analysen i särklass den bästa som gjorts av de tävlande och utgör en mycket god grund för det kommande programarbetet. Arkipelag utvecklar en kvartersstruktur på ett sofistikerat sätt för att bygga upp en stor variation och potential hos olika stråk och platser. Arkipelag lägger en visionär grund för planeringen som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i hela staden.

Hedersomnämnanden:
Årsta Händer är ett inspirerande friskt förslag som med inlevelse tar sin utgångspunkt i en idé om det framtida stadslivet och människornas upplevelser och vardag. I förslaget till park finns mycket inspiration att hämta när det gäller dess praktiska och/eller pedagogiska innehåll.

Årsta Urban Natures styrka vilar på dess principiella resonemang om balans mellan innerstadens täta stadsmiljö och ytterstadens grönstruktur. Förslaget uppvisar en klar och begriplig stadsbyggnadsstrategi med möjliga utbyggnader från tre skilda håll och med skilda mönster. Detta möjliga samspel med olika strukturer från olika håll inom tävlingsområdet anser juryn vara förslagets främsta kvalitet.