Stockholms byggande mot strömmen 2008

Idag kom färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) över antalet påbörjade lägenheter under 2008. De visar på en minskning i landet med 20 procent mellan 2007 och 2008. Men Stockholm går emot trenden och noterar en 10-procentig ökning under samma period.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete för ett fortsatt växande Stockholm så tydligt avspeglas i SCB:s siffror. Senast idag publicerades siffror som visar på Stockholms rekordartade befolkningstillväxt. Stockholm har nu fler invånare än någonsin, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Att vi blir allt fler stockholmare understryker behovet av att vi håller igång bostadsbyggandet så att alla människor som söker sig hit också ska kunna få en bostad Vi har vidtagit flera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, även innan finanskrisen och lågkonjunkturen slog till. Sedan valet har vi bland annat förkortat väntetiderna i planprocessen betydligt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Likaså har vi hållet ett högt tempo i antalet markanvisningar. Under 2008 markanvisade vi för 2 988 lägenheter, varav 40 procent hyresrätter. Vårt mål är att fortsätta markanvisa i samma höga men långsiktigt uthålliga takt. Med en halverad tomträttsavgäld för nyupplåtelse och 450 markanvisade lägenheter hittills i år är prognosen god, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Statistiken från SCB visar att 2008 påbörjades totalt 3 239 lägenheter i Stockholms stad, jämfört med 2 975 lägenheter 2007, en ökning med cirka 9 procent. För flerbostadshus är siffrorna 3 101 påbörjade lägenheter 2008 mot 2 801 under 2007, vilket är en ökning med nästa 11 procent. För småhus noteras däremot en minskning, från 174 påbörjade småhus 2007 till 138 stycken 2008.

Länk till SCB: s statistik: http://www.scb.se