Historiskt beslut: Klart för Nya Klara

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att fortsätta arbetet med Nya Klara, den nya stadsdelen mitt över järnvägsspåren i centrala Stockholm. Nya Klara innebär en ny stor stationsbyggnad, en ny bussterminal och inte minst flera hundra nya bostäder. De nya kvarteren kommer att byggas i en Stockholmsskala och samspela väl med de omgivande stadsdelarna.

– Nu har vi tagit ett historiskt steg mot förverkligandet av en ny attraktiv stadsdel mitt i Stockholms city. Nya Klara kommer att bli en stadsdel som skänker liv och rörelse till stadens centrala dela dygnet runt. Med flera hundra nya bostäder och en ny stationsbyggnad får Stockholm ett pulserande hjärta, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Mer material och bilder finns här.


Kraftig ökning av nybyggda bostäder 2010

Idag presenterar SCB att bostadsbyggandet fördubblats under första halvåret 2010. För Stockholms stad innebär detta att 2278 bostäder påbörjats hittills jämfört med 1 441 under samma tid förra året. Enligt SCB har bostadsbyggandet aldrig ökat lika fort som nu. Sedan förra valet har 17 000 bostäder påbörjats i Stockholm.

– Alliansen har målmedvetet arbetat med att öka byggandet i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska bli en stad som unga kan flytta hemifrån i. Dagens siffror från SCB visar att vi är en bra bit på väg. Alliansen vill fortsätta med att bygga minst 15 000 nya bostäder under de kommande åren, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

SCB:s siffror finns här.


17 000 nya bostäder i Stockholm

Efter fyra års alliansstyre i Stockholm är resultatet 17 000 nya bostäder enligt siffror från Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK) som presenterats i dag. Moderaternas vallöfte var 15 000.

– Vi lovade 15 000 nya bostäder och jag är mycket glad att vi tillsammans lyckats överträffa detta med 2 000 fler bostäder. Det betyder en större möjlighet för fler ungdomar att flytta hemifrån och stå på egna ben, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Alliansen storsatsar på nya och fler bostäder. För att inte bostadsbyggandet skulle drabbas extra hårt av finanskrisen genomförde vi en byggoffensiv som gav ett ökat byggande med mindre byråkrati, mer resurser och krafftfullt samarbete med byggbranschen och fastighetsägarna. Det är en ansvarsfull politik för fler bostäder, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Av de 17 000 nya bostäderna är 6 500 hyresrätter, 10 000 bostadsrätter och resten småhus.


Klart för 700 nya studentlägenheter på Lappis

Mellan 650 och 700 nya studentlägenheter på Lappkärrsberget är på väg att bli verkligehet. Vid nästa sammmanträde med stadsbyggnadsnämden antas en startpromemoria för planläggning av ett stort antal studentbostäder i bästa läge invid Stockholms Universitet.

– De nästan 700 nya studentbostäderna vid Lappis kommer att bli ett rejält tillskott till dagens 2 200 studentlägenheter. Om Stockholm ska kunna vara en studentstad i världsklass är det absolut grundläggande att studenterna ska kunna hitta ett bra boende, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– De nya bostäderna är del av vårt studentpaket med över 4 000 nya studentbostäder i Stockholms stad under nästa mandatperiod. Parallellt med ökad nybyggnation arbetar vi med flexibla lokaler som kan byggas om till studentbostäder, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M).


Kulturkafé som första del i nytt Brunkebergstorg

Idag invigde Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal den första delsatsningen för ett mer levande Brunkebergstorg. Torget får nu ett levande kulturkafé som kommer vara öppet under sommaren. Vid kaféet kommer artister spela, street-dansare underhålla och en mängd andra aktiviteter erbjudas stockholmarna.

– Brunkebergstorg blir nu äntligen en mer levande plats. Kaféet är ett första steg. Samtidigt håller vi på att planera för nya butiker, restauranger och 100 nya lägenheter vid torget, säger Kristina Alvendal (M).

– Förnyelsen av Brunkebergstorg ingår i Cityinitiativet för fler bostäder i City. Jag har sammankallat alla fastighetsägare i City för att alla ska hjälpa till. Redan nu har vi många nya centrala hyresrätter på gång, säger Kristina Alvendal (M).

Kulturkaféet är ett samarbete mellan Fastighetskontoret och Kulturhuset och kommer vara öppet under sommaren.