Stockholm behöver synliga poliser

Rikspolischefen meddelade i går att en ny mobil styrka med 200 poliser ska bildas för att bekämpa mängdbrott och kringresande ligor. Styrkans centrala ledning ska enligt förslaget placeras någonstans i Sverige förutom i Stockholmsområdet. Med anledning av detta skriver polisstyrelsens ordförande i Stockholms län, Kristina Alvendal idag ett öppet brev till rikspolischefen Bengt Svensson.

– Mängdbrottsligheten är oerhört viktig att bekämpa, både i Stockholm och i övriga landet, vilket är en av orsakerna till att alliansregeringen under denna mandatperiod genomfört en historisk satsning på fler synliga poliser. Därför vill jag nu försäkra mig om att poliserna inom den nya styrkan, som kommer att spridas över landet, inte kommer att rekryteras från Stockholm och därmed försämra stockholmspolisens möjligheter att finnas tillgänglig för medborgarna här, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Nu har vi äntligen blivit fler poliser i Stockholms län. Det vore kontraproduktivt att då aktivt placera dem på andra platser, avslutar Kristina Alvendal (M).

Ladda hem Kristina Alvendals öppna brev till rikspolischefen Bengt Svensson